Möt en ledare och mentor i vårt nätverk

Publicerad: 8 jul, 2019

Möt Christel Wiman, erfaren ledare och mentor i Trusts ledarprogram för kvinnor: Few.

Berätta, vem är du?
Christel Wiman. Har ett långt yrkesliv i flera branscher bakom mig. Jag har haft chefspositioner de senaste 30 åren. Jag har arbetat med, eller suttit i styrelser under samma period och varit mentor under de senaste 20 åren.

Vad gör du? Idag är jag styrelsearbetare. Min bakgrund är juridik. Jag har arbetat med arbetsgivarfrågor och avtal. Under åren har jag arbetat inom hotell-restaurang och turistbranschen och transportbranschen (hamn och järnväg). De senaste åren har jag varit interim-VD. De senaste tjugo åren har jag befunnit mig i skärningspunkten mellan offentligt – privat. I verksamheter påverkade av politiska beslut/offentligt ägande.

Vad är din unikitet som ledare? Svårt att säga. Men jag tror att det som skiner igenom är att jag gillar människor. Är engagerad. Gillar att ”rita kartan” och se målen. Lösa problemen på vägen. Vill att andra i organisationen också ska vara engagerade, säga vad de tycker, påverka och med på färden.

Vad är ditt ’why’? Mitt why är nog väldigt ofta ”why not?” mycket roligare att pröva nya idéer, kanske inte i full skala, men i tanken och i liten skala för att se om idéerna – mina eller andras – håller.

Varför har du valt att vara mentor i Few? Ett långt yrkesliv är inne i en ny fas. Min operativa tid är mer eller mindre överspelad. Det är roligt att få fortsätta och vara med, följa någon som är mitt i, lyssna, stödja. De allra flesta frågor och problem har jag ju stött på under åren. Jag gör det nog mest för min egen skull. Det är  roligt.

Vad utmärker dig som mentor? Det ska vara en öppen och avslappnad stämning mellan oss. Vi ska bygga upp ett förtroende. Jag tycker det är roligt att se adeptens styrkor, kunna ge feed back och få adepten att se lite klarare på sina egna vägval. Försöka lyssna till det som sägs, det outtalade bakom orden.

Vad är dina reflektioner kring Few och ledarprogram för kvinnor? Behövs ledarprogram som vänder sig till bara kvinnor? Ja jag tror att kvinnor i sitt ledarskap ofta ställs inför situationer som män inte gör. Eller har ett förhållningssätt till sitt uppdrag som kan skilja sig från mången mans. Då är det bra att ha ett forum där sånt kan ventileras och diskuteras.  Att öppet kunna dela med sig till de andra kvinnorna.

Till höger, Christel Wiman tillsammans med Few-adepten Eva Kristiansson, VD Personalstiftelsen PostNord