Mentorsintervju Jörgen Bergqvist

Publicerad: 29 nov, 2019

Berätta, vem är du?
Jörgen Bergqvist, 44-årig norrlänning, numera bosatt i Stockholm, gift och med två barn. Jag har ca 20 års erfarenhet från internationella och regionala konsument- och livsmedelsföretag, varav de senaste 10 åren som VD.

Vad gör du?
Till vardags arbetar jag som VD inom en norsk sjömatskoncern som heter Insula. Vi försöker etablera en ny ledande aktör i Norden som ska vara med och leda vägen till mer hållbar mat från haven. Genom mitt eget företag Elendil arbetar jag även med styrelseuppdrag, rådgivning och investeringar i lovande start-ups med fokus på transformation av konsument- och livsmedelsindustrin, samt inom den ideella sektorn med fokus på det öppna samhället.

Vad utmärker dig som ledare?
Min ledarfilosofi som jag strävar efter att följa benämner jag ”positivt ledarskap” och handlar om Engagemang, Mod, Utveckling, Samarbete, Kundfokus och Integritet.

Vad är ditt ”why”?
Att genom positivt ledarskap göra en skillnad för ett liberalt, innovativt och mer hållbart samhälle där individer och organisationer når full potential.

Varför har du valt att vara mentor i FEW?
Tror på kraften i mentorskap under rätt förutsättningar. FEW har en etablerad och framgångsrik metod som jag tycker känns meningsfull att bidra till.

Vad utmärker dig som mentor?
Tror det är ungefär samma som ledare, dock strävar jag efter ännu högre fokus på att lyssna in behovet och utmaningarna hos adepten så att diskussionen ger mening för mottagaren.

Vad är dina reflektioner kring FEW och ledarprogram för kvinnor?
Givet att samhället fortsatt är ojämställt på toppositioner samt att vi behöver förändra vårt sätt att driva och leda företag finns det behov av satsningar på ledare som representerar ett mer värderingsstyrt, inkluderande och mer nätverksbaserat ledarskap. Tror dock inte detta endast ska ta sikte mot kvinnor utan mot ledare som representerar det nya paradigmet. Kvinnor tenderar dock i min erfarenhet att besitta många av de kvaliteter som är viktiga nu.