Ledarinspiration: Vikten av passion och självkännedom

Publicerad: 12 jan, 2021

I veckan har vi fått chansen att prata med Madeleine Heiman, rektor i Stockholm Stad och deltagare i Few 9. Vi får höra henne berätta om sin stora passion att skapa värde för sin organisation och de gymnasieelever som hon leder. Vi pratar om värdeskapande ledarskap, hur man kan tänka i en position av stort inflytande och hur man skapar stolthet i sin organisation. Låt dig inspireras!

Vad utmärker dig som ledare?

Jag är genuint passionerad i mitt engagemang för verksamheten och de människor som varje dag bidrar till att vi med stolthet och framgång genomför vårt gemensamma uppdrag. Jag ser till att jag är väl grundad i mina värderingar och har god självkännedom vilket är ett stöd i att ödmjukt och med värme men ändå tydligt och handlingskraftigt kunna leda andra i en så stor verksamhet som jag gör nu. Jag är stolt över den verksamhet jag ansvarar för och jag lyckas bidra till att skapa stolthet hos de som är i organisationen.

Hur skulle du beskriva dig själv, din karriär och den resa du gjort hittills? 

När jag valde att bli gymnasielärare visste jag mest att jag verkligen tyckte om de ämnen jag läste (Tyska, Psykologi och senare Mental träning) och att jag ville ha människor runt omkring mig i kommande arbetsliv. När jag sedan fick min första lärartjänst insåg jag snabbt att det var helt fantastiskt roligt att få leda ungdomar genom mina kurser, att få kämpa tillsammans med dem och lyfta dem. Steget från att leda i klassrummet till att leda hela den stora organisationen kom naturligt genom åren tack vare att jag samlade mod och tillät mig själv hoppa på utmaningar som erbjöds mig. Jag under alla år haft människor och förebilder runt mig som har visat tilltro till mig och hjälpt till att lyfta fram mina kompetenser. Jag tycker mycket om att inneha den position jag har nu där mitt inflytande är stort över en stor organisation och där jag också kan inspirera många människor. Med så mycket makt behöver jag vara väl påläst, vara väl grundad i värderingar och ha en stark integritet för att kunna fatta rätt beslut. 

Vad betyder sharing is caring för dig?

Vi människor har, den ibland svåra, förmånen att i stort sett alltid kunna göra våra egna val kring hur vill vara, hur vi vill känna och vilka vägar vi vill ta i livet. För att kunna göra val behöver vi få perspektiv genom att undersöka hur andra tänker, känner och vilka vägar de tagit. Jag tänker att sharing is caring är att bidra till vidgade perspektiv och att skapa goda livschanser för andra människor. Plus att den som delar med sig till andra alltid får egna vidgade perspektiv och nya valmöjligheter tillbaka. 

Vad är värdeskapande ledarskap för dig? Hur utövar man det? 

Det är viktigt att vara klar över vilket syfte uppdraget har – mitt uppdrag som rektor är att driva skolan så att eleverna har möjlighet att ta examen väl förberedda för livet efter gymnasiet och genom det bidrar jag till att skapa en god framtid både för individen och för samhället. Alla beslut jag tar behöver någonstans landa i syftet med uppdraget och ha fokus på kärnuppdraget. Värdeskapande ledarskap innebär för mig också att agera som förebild, vara genuin och vara trovärdig. Jag behöver vara väl medveten om mina egna värderingar och kunna utöva självledarskap för att kunna lyfta medarbetare, visa tilltro till dem och skapa en stolt vi-känsla som leder oss framåt i vårt komplexa och svåra uppdrag.

Vilka är dina styrkor?

Min stora och uppriktiga passion för det jag gör, som har ett starkt fokus på kärnverksamheten och på medarbetarna. Jag är professionell i mitt förhållningssätt och har struktur och balans i utövandet av uppdraget. Jag är tydlig i mitt ledarskap och har en hög grad av empati och kan kommunicera tydligt syfte med varför vi ska göra det vi gör. Min trovärdighet skapar stor handlingskraft och genomslagskraft.

Vilka är dina svagheter och hur arbetar du med dessa?

Det händer fortfarande att jag tvivlar på min kapacitet men då samlar jag ihop mig och lyssnar till mina positiva mentala ledstjärnor – de som är formade av alla goda erfarenheter och alla kloka människor jag mött. Jag tycker det är viktigt att ta chefshandledning och har haft det i många år. Jag har de senaste åren haft en underbar mentor som är en senior guldstjärna i näringslivet och som ger mig så mycket vad gäller att ha full tilltro till mig själv som ledare och som människa.

Hur gör du för att hålla dig motiverad?

Mina härliga elever motiverar mig! Jag tar mig tid då och då att gå runt i skolan och prata med dem – det är för deras skull vi varje dag gör vårt yttersta, för att de ska få möjligheter att forma sin framtid och därmed också vårt samhälles framtid. Jag har under mina 22 år i skolans värld sett så många underbara ungdomar växa och lämna skolan i glädjetårar och med tilltro till sig själva. Varje år på studentdagen blir jag påmind om att jag känner stor tillförsikt inför framtiden; vi har i vårt land så många fina och kompetenta unga vuxna som ska leda oss vidare i världen. Det kommer bli bra! 

Vad är det bästa rådet du fått under din karriär? 

En av mina riktigt bra chefer gav mig rådet att visualisera en glasskiva mellan mig och den jag pratar med i svårare samtal. Det har hjälpt mig många gånger, särskilt som mer junior chef, att skilja på min professionella roll och min person och att inte låta kritik eller anklagelser gå in under huden. Det har också varit hjälpsamt att ha med mig rådet att alla beslut jag tar är de rätta för stunden utifrån den analys jag gjort inför det. Sedan kan omständigheter ändras och då får jag fatta nya beslut. Det har gjort mig handlingskraftig men också öppen för att gå nya vägar om ny information framkommer.

Vilka utmaningar har du stött på i livet som har påverkat dig som ledare? Eller gjort dig till en bättre ledare?

Livet är ju fullt av utmaningar och livet känns och skaver ibland så att vi behöver hitta vår grund igen eller hitta nya vägar. Precis som det ska vara! Genom att tillåta dig vara en del av både det som är lätt och svårt i livet utvecklas vi som människor. Som ledare är du först och främst människa – så ta väl hand om dig!

Om du fick ge ditt 20/30-åriga jag ett tips vad skulle det vara?

Två saker hade jag skickat med mig: Var inte så ängslig för att göra fel, oftast blir det nämligen rätt ändå! Och skulle det inte bli rätt går det nästan alltid att rätta till.

Tänk GEMO – good enough, move on!