Kommundirektör Jennie Vidal: Om ledarskap, förändring och vikten av det personliga samtalet

Publicerad: 10 dec, 2020

I somras rekryterade Trust Jennie Vidal som ny kommundirektör till Ljungby kommun. Idag har vi pratat med Jennie om den första tiden i kommunen, hur det är att leda en kommun under pandemin och så får vi ta del av hennes värdefulla tankar och ord om ledarskap. Låt dig inspireras!

Vem är du som ledare ?
Min drivkraft och styrka är att utveckla människor och organisationer. Jag har en genuin vilja och passion för att göra gott för människor och lyfta dem för att ta tillvara deras inneboende potential och de goda insatserna som är värdehöjande för våra kommuninvånare. Jag vill med mitt ledarskap skapa inspiration och engagemang och leda med ett holistiskt synsätt.

Både i livet och i arbetslivet anser jag att ledarskap handlar om att leda sig själv, vara sig själv, hitta sin egen styrka, våga visa sårbarhet och att ha verktygen att tillsammans med andra driva framåt mot uppsatta visioner och mål. Jag tror på en äkthet och ärlighet i ledarskapet dvs. att det är viktigt att ord och handling går hand i hand och jag tror på att uppmuntra alla att stå upp för det de tror på.

”Laget före jaget” har präglat mig hela mitt liv, och att växa upp i en familj med en familjeskara bestående av fyra syskon innebär att teamkänsla, samarbete, glädje, lyhördhet och hänsyn till andra alltid har varit viktigt. Jag har också en tvillingsyster och det innebär att tänka ”vi” och ”tillsammans” är ett helt naturligt inslag för mig i mitt ledarskap.

Nämn något som du är extra stolt över i din yrkeskarriär.
Det finns mycket att vara stolt över när man arbetar i kommunal verksamhet för det görs fantastiska insatser varje dag, och att få vara med och bidra och forma framtiden i Ljungby kommun är jag oerhört stolt över. Personligen är jag också väldigt stolt, tacksam och hedrad över att ha fått ta emot framtidsgalans pris som ”årets inspiratör” förra året med utnämningen att jag genom mod och nytänkande når strålande resultat och att jag sätter laget före jaget och sprider god energi i organisationen. Den utnämningen och att jag blev nominerad av mina medarbetare värmer verkligen i hjärtat.

Hur upplever du din första tid som kommundirektör i Ljungby?
Jag trivs enormt bra i Ljungby. Vilka fantastiska människor och vilken fin kommun. Jag har blivit så varmt mottagen av organisationen, näringslivet, politikerna och kommuninvånarna. Ljungby har mycket att erbjuda med vacker natur, rikt näringsliv och kultur- och föreningsliv. Det logistiskt fördelaktiga läget i skärningspunkten mellan E4.an och 25.a skapar också stora utvecklingsmöjligheter för kommunen. Dessutom har vi en unik sagobygd med berättarkultur med UNESCO- stämpel som sätter Ljungby i ett internationellt perspektiv som vi alla kan vara riktigt stolta över.

Hur är det att arbeta som kommundirektör under Corona-pandemin?
Corona är en utmanande tid för oss alla. Ljungby kommun har en bra och kompetent organisation avseende att bibehålla god kvalitet i kommunens välfärdstjänster under coronakrisen. Vi behöver dock jobba i hela kommunen för att kunna återstarta och ställa om både under och efter coronapandemin och dra nytta av de lärdomar som vi har gjort i krisens spår. När det gäller kriser så är det fantastiskt att se hur Ljungbyfolket ställer upp för att t.ex. stötta det lokala näringslivet.

Under Corona-krisen är min upplevelse att behovet av det personliga samtalet blivit allt viktigare och min uppfattning är också att chefer/ledare har en större roll att fylla än någonsin. Det är viktigt att skapa trygghet och inte rädsla, som lätt kan få fotfäste när det uppkommer okända hot i vardagen. Distansarbete innebär också nya utmaningar för både ledare och medarbetare, och i spåren av den sociala distanseringen så ökar också risken för social isolering och ofrivillig ensamhet som leder till psykisk ohälsa i samhället. Här har vi inom kommunen en stor roll att fylla och också att arbeta långsiktigt med folkhälsan.

Hur skapar du engagemang hos dina medarbetare?
Jag arbetar alltid med att synliggöra människors engagemang och goda arbete och jag arbetar aktivt med att skapa delaktighet och även att själv vara delaktig och engagerad.

Det är viktigt att vi ser varandra , men man behöver också involvera den emotionella dimensionen. Om du kan skapa en känsla så når du ut i en organisation. Ett starkt varumärke byggs inifrån via organisationskulturen och engagerade medarbetare ger goda ambassadörer.

Vad är ditt tips för att lyckas som ledare?
Ja, skulle säga att det handlar om att förstå att ledarskap är att jobba via människor och att det är centralt att du både tycker om människor, visar dem respekt och tillit men också att du som ledare kommunicerar både internt och externt på ett bra och tydligt sätt. Själv älskar jag människor, och det tror jag man måste göra för att kunna jobba genom andra.

Vad anser du krävs för att en kommun ska lyckas?
Det är viktigt med en tydlig vision, tydliga mål och sen en tydlig strategi dvs en tydlig väg för att nå den uppsatta visionen och målen. Jag är också helt övertygad om att det är viktigt att man har tydliga roller mellan politiker och tjänstemän och att man skickliggör varandra i respektive uppdrag för att tillsammans nå uppsatta mål. Det krävs också en bra kultur och en god arbetsmiljö så att människor både kan, vill men framförallt vågar tänka nytt och prova nya vägar. Då får man utveckling. Sen är tricket att gå från att veta till göra,. Utveckling handlar inte om snygga dokument utan om att gå från ord till handling.

Vilka är dina bästa ledarskapstips?
Var dig själv och hitta din egen styrka, då blir du tydlig i ditt budskap och det kommer märkas att du är äkta och trovärdig i ditt ledarskap. Som ledare och chef är det också viktigt att vara lyhörd och se människor och våga ta beslut. Genom att lyssna så hittar du ofta svaret i organisationen och hos kunden, dvs. kommuninvånarna. Som ledare måste du också vara duktig på att informera och kommunicera både internt och externt. Genom att medarbetarna har information kan de också ta ansvar. Sist men inte minst måste du som ledare ange mål och visa vägen.

Hur skapar man förändring i en organisation?
Jag är övertygad om att nyckelfaktorn för att skapa mod till förflyttning och förändring i en organisation är att ha ledare med förmåga att tänka nytt tillsammans med andra, vågar agera, sätta riktning och skapa stabilitet och en god organisationskultur.

Jag skulle vilka säga att nyckeln till framgång är en stark organisationskultur. För ett starkt varumärke byggs inifrån via organisationskulturen och då finns det inga genvägar. Det handlar t.ex. om hur vi är mot varandra, hur vi introducerar medarbetare, möter kommuninvånare och det måste vi göra med en levande och synliggjord värdegrund. På så sätt skapar vi en stolthet över det som vi tillsammans åstadkommer och därmed får vi goda ambassadörer i hela organisationen.

En god organisationskultur kännetecknas av trygga människor som vågar ge sig ut på okänd mark vilket ger förutsättningar för mod och nytänkande och därmed utveckling.

När människor känner respekt, förtroende och trygghet får du kreativa och beslutsmässiga medarbetare som tillsammans skapar en positiv rörelse i organisationen. Oavsett position så har vi samma mål och det är tillsammans vi lyckas.