Katarina Lanséus Anderberg: ”Identifiera lösningar i stället för att se problem.”

Publicerad: 11 dec, 2023

Katarina Lanséus Anderberg, HR-chef på EKO-Gruppen Hässleholm AB, blickar tillbaka på en imponerande professionell resa präglad av affärsengagemang och kundfokus. Med en bakgrund som jurist och ekonom har Katarina, under sina år i stora internationella koncerner, drivit affärsområden med kundens behov som absolut prioritet. I en personlig intervju delar hon med sig av sin ledarskapsfilosofi och erfarenheter från FEWs ledarprogram som, enligt henne själv, förändrade allt. Som en lyhörd och tydlig ledare med fokus på stöttning och feedback ger Katarina värdefulla råd till unga kvinnor i början av sina karriärer. Hennes engagemang sträcker sig också till hållbarhet, där hon lyfter vikten av att lyssna på sina egna behov för ett långsiktigt och hållbart liv.

FEW Alumni är ett nätverk som består av 200 medlemmar, varav 125 är kvinnor som sedan uppstarten 2006 fram till nu, deltagit i något av våra 11 ledarprogram ”FEW – For Executive Women”. Övriga 75 är mentorer som följt oss på resan, såväl kvinnor som män.

Vem är du?
Jag heter Katarina, är 58 år och bor sedan ett par år tillbaka i Kivik med min man. Jag har tre utflugna söner och två barnbarn – flickor😊 – och två hästar i närheten av Vittskövle slott.

Berätta kort om din professionella resa!
Jag är jurist och ekonom i botten och har från mitt allra första steg i karriären velat arbeta med och för affären med kunden som den absoluta mittpunkten. Att förstå kundens behov, krav och önskemål och utifrån det skapa den absolut bästa kundupplevelsen, driver och utmanar mig fortfarande varje dag. En exceptionell kundupplevelse är när alla gör och säger samma saker och drar åt samma håll.

Jag har arbetat i stora internationella koncerner inom IT, Facility och Bemanning under större delen av mitt yrkesliv och då som ytterst ansvarig för en region eller ett affärsområde. Detta har inneburit arbetsdagar som innehållit allt från förhandlingar med kunder/leverantörer till vilka arbetsredskap som används för mest effektiv leverans med högst kvalité. Bredden och variationen är och har varit otroligt stimulerande.

Sedan 4 år tillbaka arbetar jag som HR-chef med ansvar även för Säkerhet och Hållbarhet. I denna roll får jag möjligheten att ytterligare fokusera och driva det jag tror på allra mest – affärsmässighet hos alla medarbetare.

Vad har FEWs ledarprogram betytt för dig?
Jag gick FEW 1 2006. FEWs ledarprogram förändrade allt för mig – det var först då jag på riktigt fick insikt om vad det är som driver mig och hur min arena måste se ut för att jag ska vara bästa versionen av mig själv. Det har varit ovärderligt i min karriär!

Nätverket vi skapade då och som fortfarande, i allra högsta grad, är aktivt har alltid varit en oerhört viktig ventil för mig. Vi har diskuterat, argumenterat och stöttat varandra i alla olika typer av situationer.

Vad utmärker dig som ledare?
Lyhörd – inte bara lyssna utan genuint verkligen vilja förstå

Tydlig – tydliga visioner, mål och ramar i kommunikation och handling

Stöttande – att vara det stöd som min medarbetare behöver för att utvecklas och bli sin bästa version

Feedback från mina medarbetare – bättre feedback än så kan jag inte få!

Vilket tips vill du ge till unga kvinnor som är i början av sin karriär?
Förstå så snabbt som möjligt vad det är som driver dig och i vilken situation du är den bästa versionen av dig själv. Våga tro på dig själv och din förmåga och ”kasta dig ut” i ovisshet ibland. Du kommer landa på fötterna med massor av erfarenheter och kunskaper om dig själv. Ha en eller flera bra ”mentorer” på vägen – det kan vara en tidigare chef, god vän eller en mentor i FEW.

Har du någon förebild? Vem och varför?
Jag har egentligen inte en förebild utan många och olika beroende på vad jag söker. Det finns många som är otroligt kloka och autentiska och som förmedlar insikter till mig på min resa.

Har du något levnadsmotto?
Nej, men jag har i botten en otroligt positiv livsinställning som gör att jag, istället för att se problem, identifierar lösningar. Det har hjälpt mig många gånger framåt i mitt liv och skapat andra och nya situationer att verka i.

Hur arbetar du med din egen hållbarhet?
Jag har alltid arbetat mycket och intensivt och haft ett rikt privatliv som ibland innehållit kaos. Det viktigaste för mig är då att ge mig själv tid till återhämtning, vilket jag gör allra bästa genom att träna, varje dag. Träning är som meditation för mig. Att lyssna mer på mina egna behov och sätta dem i första rummet har jag börjat praktisera de sista åren, vilket varit viktigt för mitt eget välmående och på sikt ett hållbart liv för mig.