“Kan jag bidra till att Sverige får fler kvinnor på ledande befattningar och i styrelser så vill jag göra det”

Publicerad: 22 jan, 2021

Möt Hans Persson, erfaren ledare och mentor i Few.

Berätta, vem är du? Jag är en mycket erfaren ledare som ägnat halva mitt vuxna liv åt att ansvara för privata företag i starkt behov av förändring. Jag kan inget annat än att leda förändrings- och utvecklingsarbete. Jag är gift, vi har två söner och bor i Malmö.
 
Vad gör du? När jag inte är mentor i FEW är jag ansvarig för Global Health Partner Specialty Care AB (GHP) Nordiska verksamhet. GHP är ett svenskt privat, börsnoterat sjukvårdsbolag. Jag har 16 VD,ar som driver cirka 20 specialist kliniker med totalt cirka 700 medarbetare. Varje klinik eller center är specialiserad inom ett område. Tex ryggkirurgi, ortopedi, arytmi, gastro, neuro, urologi, hud eller dental kirurgi. Jag har även några styrelseuppdrag, arbetar som rådgivare till ett riskkapitalbolag i Sverige samt föreläser inom management vid universitet och högskolor.

Vad är din unikitet som ledare? Jag upplever att alla ledare med min erfarenhet är relativt ”lika” sett till egenskaper: tydliga, trygga, modiga, medvetna, nyfikna, fokuserade, krävande, stöttande, använder humor som ett vapen etc. Jag har svårt att uttala mig om vad som gör mig unik i ett sådant sällskap. Jag har aldrig kunnat säga nej till en rejäl utmaning vilket medfört att jag aldrig gjort det lätt för mig. Jag har varit vd för sju olika bolag i fem branscher – det kanske är unikt?

Vad är ditt ’why’? Jag tycker om att lyckas! Att få den bekräftelsen det medför från ägare, kunder och medarbetare. Jag brinner för att utveckla verksamheter och människor. Inte minst kunderna!

Varför har du valt att vara mentor i Few? Det är främst av tre anledningar:
– Om jag kan bidra till att Sverige får fler kvinnor i ledande operativa befattningar och i styrelser vill jag göra det. Att vara mentor i Few är ett utmärkt sätt att stödja den utvecklingen.
– Det är utvecklande. Det finns alltid något nytt att lära.
– Jag har stort utbyte av att regelbundet träffa de andra mentorerna.

Två av dina adepter har efter sin Few-tid även tilldelats Fews hedersutmärkelse. Det är verkligen anmärkningsvärt! Vad utmärker dig som mentor? Jag lyckas skapa en speciell relation med deltagaren som gör att denne hittar nya infallsvinklar, vägar framåt och kommer till avslut. Jag är lyssnande. Jag utmanar deltagaren. Jag är tydlig.

Vad är dina reflektioner kring Few och ledarprogram för kvinnor? Jag har haft förmånen att vara mentor sedan programmet startade och det är lika roligt varje gång att följa den utveckling som deltagarna uppvisar under programmets gång. Vilken effekt programmet har för deltagarna och de verksamheter de ansvarar för.

Läs mer om Few-programmet här.