Inga-Britt Henriksson: ”Att kunna skratta tillsammans ger styrka”

Publicerad: 15 jan, 2024

Möt Inga-Britt Henriksson, en glad och driven skolchef i Båstad kommun, vars professionella resa inom utbildningsområdet spänner över årtionden. Med över 30 år som ledare betonar hon vikten av hållbart ledarskap och hur FEWs ledarprogram har varit en avgörande faktor i hennes utveckling. Inga-Britts ledarstil präglas av humor, tillit till sina medarbetare och en stark vilja att bygga starka team. Hon delar sitt råd till unga kvinnor i början av sina karriärer och hyllar en förebild som inspirerat henne genom prestigelöshet och humor. Inga-Britts levnadsmotto ”Var nyfiken och våga” genomsyrar hennes syn på hållbarhet, där hon framhåller vikten av att leva i nuet och vårda både professionella nätverk och personliga relationer.

FEW Alumni är ett nätverk som består av 200 medlemmar, varav 125 är kvinnor som sedan uppstarten 2006 fram till nu, deltagit i något av våra 11 ledarprogram ”FEW – For Executive Women”. Övriga 75 är mentorer som följt oss på resan, såväl kvinnor som män.

Vem är du?
En glad, driven, nyfiken person. En person som idag har massor av erfarenheter från livet och arbetslivet som ger trygghet och klokskap för allt det som finns framför mig, min familj och mina medarbetare.

Berätta kort om din professionella resa!
Jag har levt och arbetat inom utbildningsområdet i princip hela min yrkeskarriär. Under några år arbetade jag som organisationskonsult inom flera branscher men längtan efter att arbeta för och med barn och unga gjorde att jag återvände till utbildningsverksamheten. Jag började min chef- och ledarresa redan som
30-åring och tycker, drygt 30 år senare, fortfarande att det är fantastiskt roligt, utvecklande och inspirerande.

Vad har FEWs ledarprogram betytt för dig?
Ledarprogram som FEW är en förutsättning för ett hållbart ledarskap. Utan påfyllnad, reflektion, och nätverk tappar du lätt din kompass. För mig har FEW betytt mycket, det är ett genomtänkt program, allt ifrån platsen vi möts på till mentorn som finns där för mig. Att växa som ledare tillsammans med andra kvinnor ger en styrka som bär i vardagen, där vi återvänder till varandra och delar våra utmaningar och våra framgångar.

Vad utmärker dig som ledare?
Humor och nära till skratt, stor tilltro och tillit till mina kollegor och medarbetare. Prestigelös och en vilja att bygga starka team.

Hur skapar du värde i din organisation?
För mig handlar det om att ställa de enkla men svåra frågorna, vilken skillnad gör det vi gör för just dem vi är till för.

Vilket tips vill du ge till unga kvinnor som är i början av sin karriär?
Ha modet att be om en mentor, ett samtalsstöd, att som i FEW skapa nätverk som ger kraft. Att våga utvecklas som ledare med vetskapen om att min mognad som ledare skapar värde för organisationen.

Har du någon förebild? Vem och varför?
Min förebild är en av mina första chefer, som med sin prestigelöshet och humor gjorde mig modig och trygg. Att kunna skratta tillsammans är en sådan styrka när utmaningarna kommer. 

Har du något levnadsmotto?
Var nyfiken och våga.

Hur arbetar du med din egen hållbarhet?
Så klart är det klassiska som sömn, vila och motion viktigt men också att leva i nuet, att umgås med familj och vänner. Värna yrkesnätverken och teamen runt uppdragen. Och sist men inte minst, att ge mig själv tid som är bara min.