Henrik Hjalmarsson: Vikten av kontinuerlig utveckling och värdeskapande ledarskap

Publicerad: 4 aug, 2020

En av de fantastiska ledarna i vårt nätverk är Henrik Hjalmarsson, VD och koncernchef på Inwido. Förutom att han är mentor i våra ledarprogram har han dessutom gett fyra stycken av sina kvinnliga kollegor möjligheten att gå Few. Två av de kvinnorna är idag nominerade till årets syftesdrivna ledare. Hur kommer det sig? Och hur tänker Henrik kring värdeskapande ledarskap, personlig utveckling och mentorskap?

Vad utmärker dig som ledare? 
Det är ju svårt att recensera sitt eget ledarskap, men en av mina ledstjärnor är att skapa resultat genom att kontinuerligt utveckla mina medarbetare, ofta genom att sätta dem utanför deras komfortzon, i nya situationer inför nya utmaningar, men naturligtvis med den coachning och support jag kan erbjuda.

Vad är värdeskapande ledarskap för dig? Hur utövar man det? 
I någon mån är det enkelt. Jag ska använda mitt inflytande och mina förmågor till att skapa förutsättningar för medarbetarna i organisationen att skapa så bra resultat som möjligt. I praktiken innebär det i min erfarenhet att jag ska stötta medarbetarna för att bli sina bästa möjliga jag utifrån deras respektive förutsättningar.

Vilka är dina drivkrafter? 
Jag är otroligt resultatdriven – att gemensamt skapa mätbara ekonomiska, organisatoriska och samhälleliga värden driver mig.

Du har skickat fyra kvinnor till Few, varför? 
En av mina ledstjärnor är ju just att kontinuerlig utveckling skapar resultat. I bland är det så att den typen av program som Few är passar väldigt bra på den utvecklingsresan. Eftersom vi vid första programmet fick väldigt positiva resultat och erfarenheter av programmet så var det naturligt att fortsätta använda det.

Två av dessa kvinnor har blivit nominerade till årets syftesdrivna ledare, hur tänker du kring det? 
Att jag har haft förmånen att jobba med fantastiskt drivna, målmedvetna och begåvade ledare. Förhoppningsvis har jag kunna bidra i deras utveckling genom att ge dem förutsättningar och utrymme att utvecklas som ledare.

Vad är dina reflektioner kring Few och ledarprogram för kvinnor? 
Framförallt tycker jag att Few har levererat väldigt bra på en av de mest kritiska aspekterna av ledarskapsutveckling, nämligen att bättre lära känna sig själv, sina styrkor och svagheter och också hur man reagerar och beter sig. Det har stärkt alla de ledare jag sett som genomgått programmet.

Varför har du valt att vara mentor i Few? 
Mentorskapet är ett sätt för mig att bidra i utvecklingen av begåvade kvinnor med stor potential för att bidra till förbättring av jämställdheten på ledande positioner. Men delvis är drivkraften också egoistisk. Jag får själv väldigt mycket ut av mentorskapet och den dialog vi har.

Beskriv dig själv som mentor, vad utmärker ditt mentorskap? 
Jag försöker dels utifrån adeptens perspektiv utmana och delvis provocera för att skapa nya tankemönster kring utmaningar, det egna ledarskapet osv. Men jag använder också egna erfarenheter för att bidra konstruktivt i de frågeställningar vi diskuterar.

Vad vill du ge för tips till andra ledare? 
Öka kontinuerligt medvetandet om dig själv, dina styrkor och dina svagheter, bistå med allt du kan i att utveckla dina medarbetare och sträva varje dag efter att bli en bättre chef. Sen tycker jag också att observera andra ledare, analysera det de gör bra och varför det skapar resultat, samt att ta till sig det i sitt ledarskap är underskattat.

Vad är det bästa rådet du fått under din karriär? 
Jag kan faktiskt inte peka på något speciellt. Men jag har haft förmånen att ha flera mycket bra chefer tidigt i min karriär, inte minst som kastade ut mig på mycket djupt vatten, där jag har fått många bra råd och lärdomar.