Emma Pihl: ”Var snäll och tydlig”

Publicerad: 11 mar, 2024


Emma Pihl, Förvaltningschef Närsjukvården i Region Halland,
har format en imponerande karriär från sjuksköterska till framstående ledare inom offentlig sektor. I en intervju berättar hon hur hon genom FEWs ledarprogram hittade sin inre stabilitet och mod att ta en annan väg mot sitt mål. Emma skapar värde genom att engagera medarbetare och använda humor som verktyg. Hennes råd till unga kvinnor: bestäm dig, sök hjälp, och var inte orolig. Med livsmottot ”Var snäll och tydlig” och en hållbarhetsapproach fokuserad på balans, natur och skratt, är Emma en inspirerande ledare.

FEW Alumni är ett nätverk som består av 200 medlemmar, varav 125 är kvinnor som sedan uppstarten 2006 fram till nu, deltagit i något av våra 11 ledarprogram ”FEW – For Executive Women”. Övriga 75 är mentorer som följt oss på resan, såväl kvinnor som män.

Vem är du?
Jag är Emma Pihl, en helt vanlig men synnerligen bestämd och viljestark person. Jag har arbetat i offentlig sektor i princip hela mitt liv och driver ett familjeföretag med min man parallellt. Vi bor på en hästgård med våra två döttrar utanför Höganäs.

Berätta kort om din professionella resa!
Jag började som sjuksköterska i 20-årsåldern och valde chef- och ledarspåret tidigt. Vid 25 fick jag en chefstjänst och har egentligen varit chef och ledare på olika nivåer sedan dess, förutom ett par år när jag slutförde min forskning och disputerade 2010. Min styrka är att leda stora organisationer inom välfärdsuppdraget, både strategiskt och operativt, och balansera de olika drivkrafterna som finns mellan kunskapsstyrning och politisk styrning. Att som tjänsteman manövrera parallellt med den politiska spelplanen och göra verklig skillnad för invånaren är min specialitet!

Vad har FEWs ledarprogram betytt för dig?
Allt. Jag var vinglig, trött och kände mig udda i min organisation. Genom FEW skaffade jag mig en inre stabilitet och trygghet och lärde mig mitt eget värde. Det gjorde att jag vågar ta plats, synas och ta en annan väg för att nå mitt mål – att skapa välfärd för invånaren!

Vad utmärker dig som ledare?
Jag arbetar medvetet med att få medarbetarna att ta stort ansvar, blomma och fortsätta utvecklingen för verksamheten. Humor använder jag ofta som ett sätt att både bearbeta det svåra och komma vidare i svåra utmaningar. Jag är bra på att skapa målbilder som gör att medarbetare vill vara med på den utvecklingsresa mina verksamheter alltid bedriver.

Hur skapar du värde i din organisation?
En av mina styrkor är att jag har förmåga att se samband som ofta hjälper till att föra frågor framåt och bli hållbara över tid. Jag arbetar i offentlig sektor och brinner för att vi alltid ska se de individer som behöver oss mest men kanske hörs och syns minst. Slutligen skapar jag värde genom att medarbetarna i organisationen förväntas utveckla och ta ansvar för sina och sina angränsande områden. Det skapar enorm kraft i uppdragen!

Vilket tips vill du ge till unga kvinnor som är i början av sin karriär?
Bestäm dig för vad du vill, leta upp personer som kan hjälpa dig på vägen och be om hjälp. Var inte orolig för om du kommer att klara det eller inte, allt går!

Har du någon förebild? Vem och varför?
Några. Men framför allt en som så tydligt sa att hon (och alla kvinnor) hade två uppdrag. Ett är att sköta det uppdrag vi är satta att göra, men också att hjälpa fram andra kvinnor i karriären. Hon lärde mig också att man kommer väldigt långt med vänlighet. Inte att förväxla med mjäkighet.

Har du något levnadsmotto?
Var snäll och tydlig.

Hur arbetar du med din egen hållbarhet?
Jag har över tid lärt mig att balansen måste vara god mellan min egen tid och den jag delar med andra. Om jag är utvilad och reflekterad är jag mycket bättre i alla mina roller och jag har lärt mig att variera mina insatser. Jag bor på landet, umgås med djur, rör mig mycket i naturen och skrattar ofta – det tror jag är bra för min hälsa och hållbarhet.