Emma Pålsson: ”Var nyfiken och välj att lära”

Publicerad: 5 nov, 2023

I en intervju med Emma Pålsson, VD för Bygghemma Sverige AB och Polarpumpen AB, får vi en inblick i hennes inspirerande karriär och ledarskap. Med en imponerande resa från IKEA till Findus och nu till e-handelsföretaget Bygghemma, delar Emma sina erfarenheter och insikter om att skapa framgång och balans i både arbetsliv och privatliv. Dessutom ger hon värdefulla råd till unga kvinnor som står i början av sina karriärer och delar sin egen strategi för hållbarhet i en hektisk värld. Lär dig mer om hur Emma Pålsson, en driven och målmedveten ledare, har format sin framtid och skapar värde i sina organisationer.

FEW Alumni är ett nätverk som består av 200 medlemmar, varav 125 är kvinnor som sedan uppstarten 2006 fram till nu, deltagit i något av våra 11 ledarprogram ”FEW – For Executive Women”. Övriga 75 är mentorer som följt oss på resan, såväl kvinnor som män.

Vem är du?
Emma Pålsson, 42 år gammal, bor i Lomma med min man Tobias och två barn som är 12 och 10 år gamla. Jobbar idag som VD för Bygghemma Sverige AB och Polarpumpen AB (del av BHG koncern).

Berätta kort om din professionella resa!
Med rötterna från Älmhult ”skolades” jag in i arbetslivet inom IKEAs värderingar och ledarskap. Jag jobbade för IKEA både i Älmhult och i Helsingborg under, och en tid därefter, min studietid. Tog examen vid Florida Atlantic University inom Business Marketing, och efter några år med IKEA har jag därefter jobbat för Springhill Textil AB, Findus Sverige AB, och nu sedan ca 1 år tillbaka, för Bygghemma. Jag har alltid jobbat nära kund och konsumentprodukter, med flest år inom matbranschen och flertalet roller inom sälj, marknadsföring, och affärsutveckling. Jan 2020 tillträdde jag som VD för Findus Sverige AB, och hösten 2022 bytte jag bransch och bolag då jag tillträdde som VD för Bygghemma Sverige AB och Polarpumpen AB. På Bygghemma och Polarpumpen får jag jobba med flertalet olika partners, primärt e-handel med komplementförsäljning från showrooms och telesälj, till alla Sveriges hem och hushåll som vill fixa och förnya sitt hem och trädgård. Vi är ca 250 anställda med visionen att ”make living easy”. Det är snabbrörligt, kundnära och utvecklande – fantastiskt roligt! 

Vad har FEWs ledarprogram betytt för dig?
Massor! På flera olika sätt. Jag har fått med mig konkreta verktyg, som jag använder både privat och professionellt. Dessutom har det gett mig ett ovärderligt och kraftfullt nätverk fullt av kompetens och erfarenhet som jag har högt förtroende för och tillit till. Sammantaget har jag med hjälp av FEW skapat ett ännu bättre liv där jag, med en högre grad av självmedvetenhet, också utvecklat mitt ledarskap. Jag känner en stor tacksamhet till FEW för all inspiration, lärdomar och erfarenheter det har givit, och fortfarande ger mig. FEW är en fantastisk tillgång med ett ständigt lärande som inte slutar efter avslutat programdeltagande.

Hur skapar du värde i din organisation?
Jag försöker löpande identifiera vårt nuvarande och framtida behov som bolag, samt skapa tydlighet i vår riktning och våra prioriteringar.

Jag förankrar strategin och riktningen framåt och jobbar för att skapa förståelse, engagemang och trygghet hos medarbetare så att vi tillsammans kan förverkliga strategin.  

Jag försöker även säkerställa att våra medarbetares olika roller och kompetens samspelar på bästa sätt mot våra gemensamma mål, vilket är extra viktigt givet våra olika arbetsplatser (olika kontor och showrooms runt om i landet), samt den storlek på bolag vi är idag och den snabbrörliga bransch vi verkar i.

Som ledare är jag prestigelös och transparent, resultatdriven och utmanar gärna, men lyssnar och utvärderar löpande. Jag förespråkar ett tydligt och hållbart ledarskap och försöker både leva och leda som jag lär.

Vilka tips vill du ge till unga kvinnor som är i början av sin karriär?

  1. Våga! Och lita på din förmåga. Du kan mer än du tror (och störst utveckling sker när vi går utanför vår egen comfort zone). Som Kamprad säger är det bara den som sover som inte gör några misstag 😊
  2. Var nyfiken och välj att lära! Livet och karriären är ett ständigt lärande, utvärdera och reflektera löpande.
  3. Ha kul! Gå där du har energi & intresse. Då kommer ett naturligt högre driv, bättre resultat, och du utvecklas passionerat, naturligt & hållbart. 

Hur arbetar du med din egen hållbarhet?
Min bakgrund som fd elitidrottare (simning +20 år) har format mig och mitt liv mycket. Jag jobbar än idag målmedvetet och fokuserat på det jag brinner för, och jag har en stark drivkraft att vara så ”fully alive” så länge som möjligt. Privat och i arbetslivet.

Jag försöker därför löpande skapa förutsättningar för att må bra; är noggrann med mina behov och prioriterar stenhårt. Jag säkerställer att jag har tillräckligt med utrymme för det som är viktigt för mig, både i livet och i arbetslivet, och checkar löpande in på hur det går, hur jag mår, och om jag önskar ändra på något. Ibland kräver situationen, eller en period i livet, att jag lägger mer tid på ett område som är mer krävande och mindre energigivande. Då hjälper det mig att ha en målsättning inkl en rimlig tidshorisont – men tummar inte på mina grundläggande behov för att må bra, tex att jag får tillräckligt med rörelse & träning, samt tid med familj och vänner, även om det kan komma i mindre doser.

Med åren har jag även blivit bättre på att ta hjälp, både privat och i arbetslivet, och har enligt min omgivning en bra förmåga att snabbt ”koppla på och av”.