Cecilia von Perglas: ”Ett steg i taget”

Publicerad: 12 feb, 2024

I en intervju med Cecilia von Perglas, VD på Skånemejerier, får vi en inblick i hennes passion och ledarstil. Från att ha startat som brand manager för Läkerol till att leda ett mejeriföretag i södra Sverige, delar Cecilia sina erfarenheter och insikter. Hennes fokus på tydlighet, nyfikenhet, involvering och passion har inte bara präglat hennes ledarskap utan även drivit Skånemejerier mot hållbarhet och svensk självförsörjning. Genom att skapa förutsättningar och involvera alla i organisationen skapar Cecilia värde och betonar vikten av att ”ta ett steg i taget.” Läs vidare för att utforska hur denna engagerade ledare balanserar karriär, hållbarhet och personlig välmående.

FEW Alumni är ett nätverk som består av 200 medlemmar, varav 125 är kvinnor som sedan uppstarten 2006 fram till nu, deltagit i något av våra 11 ledarprogram ”FEW – For Executive Women”. Övriga 75 är mentorer som följt oss på resan, såväl kvinnor som män.

Vem är du?
Jag är en nyfiken, passionerad ledare med stark drivkraft och fokus på möjligheter. Mamma till två barn och gift med Tobias.    

Berätta kort om din professionella resa!
Jag började min karriär som brand manager för Läkerol och har utvecklas i många olika roller inom marknad och sälj på Leaf och Cloetta. Har alltid varit motiverad av att driva resultat och engagera människor för ett större, gemensamt mål. Under senare år har jag tagit steget till färskvaror närmare bestämt mejeri och uppdraget som VD på Skånemejerier. Det känns meningsfullt att vara med och omvandla färsk mjölk från gårdar i södra Sverige, till näringsrika och välsmakande produkter, samtidigt som vi bidrar till biologisk mångfald, öppna landskap och att öka svensk självförsörjning.  

Vad har FEWs ledarprogram betytt för dig?
Mycket! Ett fantastiskt nätverk, bollplank, högre grad av självmedvetenhet och handfasta och konkreta verktyg som alltid är aktuella och som jag använder frekvent. I tillägg utvecklades ett tydligt fokus för vad jag vill ta mig an och hur.

Vad utmärker dig som ledare?
Mina ledord som utkristalliserades under min FEW-resa och som vägleder mig dagligen är Tydlighet, nyfikenhet, involvering och passion. Jag tror på kraften som  skapas när kollektivet drar åt samma håll, mot samma mål. Det är fantastisk att gemensamt få fira ett resultat som uppnåtts just för att alla har riktat sin kraft tillsammans.

Hur skapar du värde i din organisation?
Genom att skapa förutsättningar, bygga broar och låta alla se sin del i resan och ta sitt ansvar för att vi ska ta oss mot målet, tillsammans. Jag håller fast vid riktningen och skapar värde genom att prioritera och påminna om vart vi ska och kontinuerligt följa upp. Jag tror på att ikraftsätta människor, utveckla potential hos andra och skapa ägandeskap.

Vilket tips vill du ge till unga kvinnor som är i början av sin karriär?
Barack Obama svarade i en intervju: get stuff done. Tycker det stämmer väl. Se till att leverera där du är, så kommer det att synas. 

Har du någon förebild? Vem och varför?
Jag har ingen enskild förebild utan inspireras av flera olika ledare och plockar olika delar och skapar en egen mix av det.    

Har du något levnadsmotto?
– Ett steg i taget

Hur arbetar du med din egen hållbarhet?
Prioritera och fokusera, om och om igen. Vara närvarande där jag är; ha ett tydligt syfte med det som sker just nu. Men så klart är det inte alltid det går att ha balans. Då försöker jag väga upp med små mikrostunder i naturen för att tanka energi.