Camilla Lindhe om att leda i förändring

Publicerad: 3 jun, 2020

Denna veckan har vi fått prata med Camilla Lindhe, Kommundirektör i Höörs kommun. Ett intressant samtal om hur man leder en kommun där professionen ska göra sitt och politiken sitt. Låt dig inspireras av hennes tankar kring ledarskap i förändring, förtroendefulla arbetsrelationer och vikten av att kommunicera.

Vad skulle du vilja lyfta fram som ni i Höörs kommun gör väldigt bra (jämfört med andra)?

Vi arbetar målmedvetet med aktivt medarbetarskap och uppmuntrar till eget ansvarstagande inom ramen för tillitstyrning. Vi har höga medarbetar- och ledarskapsindex vilket bland annat är ett resultat av årliga kompetensutvecklingsplaner och tydliga uppdrag. Vi har en välfungerande och kvalitetssäkrad rekryteringsprocess som lägger grunden för att vi får in rätt medarbetare med rätt attityd och god kompetens. Vi arbetar ständigt med rollfördelningen mellan politik och förvaltning så att var och en gör det den är bäst på; professionen ska göra sitt och politiken ska göra sitt. Vi försöker undvika att blanda oss i varandras olika uppdrag – även om vi arbetar mot samma mål – nämligen att leverera bästa möjliga social service till medborgarna i Höör och göra Höör till en attraktiv ort att leva och verka i.

Hur skulle du beskriva ditt ledarskap och hur du agerar och leder i förändring?

Jag utgår alltid ifrån att mina medarbetare vill göra ett bra jobb och ger dem utrymme att lösa sina uppdrag på det sätt som de tycker fungerar bäst. Genom avstämning och uppföljning ser jag till att teamet är på rätt spår och guidar i olika vägval om det finns behov. Att vara tydlig och konsekvent runt uppdragen men ändå flexibel i lösningarna är viktigt.  Viktigt att få syn på varje enskild  medarbetares behov av stöd och uppbackning som kan se ganska olika ut. Jag ger mycket beröm när något har blivit bra, men också konstruktiv kritik när något gått mindre bra. I tider av ständig förändring gäller det ett kommunicera och bygga förtroendefulla arbetsrelationer. Att prata igenom och ta sig tid att lyssna in. Låta medarbetarna vara med och påverka så långt det är möjligt inom ramen för ett fattat beslut som kan vara politiskt eller en anpassning till ekonomiska eller organisatoriska förändringar.

Om du fick möjlighet att göra något på ett nytt sätt i ditt uppdrag vad skulle du lägga fokus på då och va skulle syftet vara?

Jag har fått den stora äran att byta uppdrag inom kommunen och axla rollen som Kommundirektör. I mitt nya uppdrag kommer jag att ytterligare växla upp arbetet med intern och extern kommunikation i syfte att skapa större känsla av sammanhang för medarbetare och medborgare. Jag kommer även att arbeta fokuserat med processutveckling och helhetstänk över verksamhetsområdena. För mig är det jätteviktigt att man på allvar vill varandra väl och gör varandra bra inom organisationen. Det gäller både chefer, medarbetare och förtroendevalda. Vi är inte på jobbet för vår egen skull – vi är här för att leverera kvalitet i de uppdrag vi har att utföra och summan av delarna är det som ger oss resultaten.