Executive search och ledarutveckling för högre nivåer

Vi erbjuder

Du är vägen till framtidens ledare

Executive Search

Kartan till rätt person finns hos dig. I din verklighet. Och med dina mål i skarp markering. Trust hjälper dig att bli tydlig. Och kanske bortse från traditioner. Kanske bejaka det okända …

Hitta höjden där allt stämmer

Ledarutveckling

Programmet utgår från verksamhetens behov och utmaningar. Din personliga ledarförmåga utvecklas och stärks. Du blir bättre på att kommunicera målen. Och säkrare på att få saker att verkligen hända.

Aldrig ensam. Utgår från dina behov.

Ledardialoger

Att leda är att utveckla. Och utveckling kräver nya perspektiv. I dialoger med andra – under sakkunnig ledning – hittar du nya synsätt och möjligheter. Ditt nätverk växer.
Du är aldrig mer ensam.

Nå högre. Ledarutveckling för kvinnor.

FEW

Med FEW hittar du först och främst dig själv. Inser din potential och lär dig att använda den. Du växer i ledarrollen. Och kan ta plats i styrelserummen.
Med bättre balans i ditt liv som kvinna.

Events

Kontakt

Trust Partner Malmö

Malmö

Stora Nygatan 25, 211 37 Malmö +46 40 10 35 20 info@trustpartner.se

Malmö
Trust Partner Stockholm

Stockholm

City Office, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, 111 64 Stockholm +46 8 410 513 40 info@trustpartner.se

Stockholm

Välkommen att följa oss på: