Förändra genom mod: Madeleine Heiman om priset som årets gymnasierektor

Publicerad: 28 okt, 2021

Rektor Madeleine Heiman har genom stort engagemang och målmedvetenhet utvecklat S:t Eriks gymnasium/Riksgymnasiet för rörelseförhindrade. Hennes hårda arbete har uppmärksammats och i föregående vecka tog hon emot priset som Årets gymnasierektor. 

Tack vare ökad trivsel, högre resultat och det breda utbudet av program, har S:t Eriks gymnasium blivit en attraktiv skola. Ledarskapet och motivationen till att förbättra, har resulterat i en stor förändring för skolan och elevernas framtid. Madeleine Heiman berättar att målmedvetenhet och engagerat ledarskap har skapat en positiv utveckling för skolan under de senaste tre läsåren. Ansökningarna till S:t Eriks gymnasium har ökat, mycket tack vare trivsel, trygghet och gemenskap. Madeleine betonar även vikten av personalens insats och att det inte hade varit möjligt utan deras engagemang. 

Mod är en viktig del i ledarskapet. Madeleine beskriver att ansvaret och inflytandet som rollen innefattar kräver både mod och styrka. Grundade värderingar, kunskap och integritet är också avgörande för att kunna fatta beslut och leda organisationen framåt. Madeleine tillägger att det senaste året har inneburit handlingskraft men även att vara öppen för nya vägar och tillvägagångssätt.

– Det är inte görbart för mig att ha kontroll på allt i min stora organisation och det kräver mod att släppa kontrollen. Däremot vill jag ha koll och det får jag genom mina pålitliga och kompetenta medarbetare som är en förutsättning för skolans framgång. 

Madeleine är stolt deltagare i Fews program och har varit aktiv i nätverket sedan hon deltog i vårt nionde program.

– Jag är mycket tacksam över att tillhöra hela Few-nätverket med så många otroligt inspirerande människor! Mina närmsta Few-deltagare finns inkapslade mentalt i mig på olika sätt. Jag kan plocka fram dem och de samtal vi haft om jag behöver pepp, inspiration och styrka.