”Våga och vinn” – Johanna Stridh, Sparbanken Syd, om sitt ledarskap

Publicerad: 10 okt, 2023

Vi låter tidigare deltagare i vårt ledarprogram FEW – For Executive Women, besvara frågor om sitt ledarskap under temat ”sharing is caring”. Först ut är Johanna Stridh, som är Chef för Hållbarhet, Affärsutveckling och Kommunikation samt sitter i bankledningen på Sparbanken Syd.

Vem är du?
Jag är en ledare som aldrig står still. Jag drivs av nyfikenhet och en vilja att lära och förstå hur saker hänger ihop och vad som kan förändras till det bättre. Det kan vara arbetssätt, processer, digital transformation, affären – ja i stort sett vad som helst.

Berätta kort om din professionella resa!
Jag har arbetat inom bankvärlden i snart 25 år i olika specialist- och chefspositioner. Det har varit allt från bankjurist, kontorschef, kundcenterchef, regionchef till affärschef.

Vad har FEWs ledarprogram betytt för dig?
FEW gav mig värdefulla insikter om mig själv, mina drivkrafter och förmågor. Det har gett mig modet, viljan och tilliten till mig själv och mitt ledarskap. Dessutom har jag fått nätverk, sparringpartners och vänner för livet i FEW 4-gruppen.

Vad utmärker dig som ledare?
Fokus på det som ger värde. Stark drivkraft. Engagerad, tydlig och rak.

Hur skapar du värde i din organisation?
Genom att vara påläst, intresserad, inkluderande, stöttande och drivande. Jag arbetar med ständig förbättring och får saker att hända.

Vilket tips vill du ge till unga kvinnor som är i början av sin karriär?
Våga be om hjälp! Hitta en sponsor som kan hjälpa dig på vägen. Var modig!

Har du någon förebild? Vem och varför?
Jag har ingen speciell förebild, men generellt beundrar jag personer som bjuder på sin kompetens och nätverk, men som också vågar ta modiga beslut oavsett om det gäller affärer eller personer.

Har du något levnadsmotto?
”Våga och vinn” när det gäller arbetslivet och ”Lev nu och dö sen” när det gäller privatlivet.

Hur arbetar du med din egen hållbarhet?
Den största utmaning jag har är att balansera mitt arbetsliv och privatliv. Sett över ett år fungerar det bra, men i vissa perioder är det väldigt intensivt. Att äta någorlunda nyttigt, motionera och umgås med vänner och familj är för mig hållbarhet i vardagen.