Att leda i förändring kräver skickligt ledarskap

Publicerad: 8 sep, 2020

Cecilia Bergman Eriksson hjälper företag och organisationer att skapa förändring. Med 20 års erfarenhet som ledare är hon mycket skicklig på att se komplexa mönster, skapa framdrift och att lyfta medarbetare. Vi har pratat med henne om vad som krävs för att lyckas komma in utifrån och sätta en gemensam riktning för en hel organisation. Mod, balans och action. Låt dig inspireras!

Beskriv lite kort om dig själv, vem är du och vad gör du?

I min roll som interimchef hjälper jag företag och organisationer att övervinna kritiska och komplexa utmaningar. Det kan vara när företag har behov av att fylla en kritisk lucka, en funktion, hantera ett krisläge eller organisationsförändring. I den rollen tror jag att det är viktigt att fånga problemställningar och snabbt omsätta det i handling och våga ta beslut.

Vilken typ av ledaruppdrag gör du mest skillnad i?

Som interimchef kommer man in med ett utifrån-in perspektiv med mål att skapa förändring på ett eller annat sätt. Det krävs att man vågar utmana på daglig basis både operativt och strategiskt för att utveckla och optimera verksamheten.

De företag och organisationer som känner ett behov av någon form av förflyttning och har modet och kunskapen att förstå att det kommer bli utmanande för organisationen men samtidigt ställer upp på att det kommer nya krav utifrån – där skapar jag värde för organisationen och affären.

Vad är värdeskapande ledarskap för dig?

 För mig handlar värdeskapande ledarskap om förmågan att skapa mod och trygghet hos andra och i sig själv. Personligen arbetar jag genom tillit och öppenhet, ett ansvarsfullt ledarskap där jag vågar vara nära och närvarande. Det är viktigt att ord och handling går hand i hand och jag tror på att uppmuntra alla att stå upp för det de tro på. Jag vill inspirera och leda med ett holistiskt synsätt.

 
På vilket sätt gör du skillnad för en verksamhet, för medarbetare och dig själv, vad blir effekten?
Jag är en strategisk doer som skapar stabilitet i organisationer genom att stärka ledarskap, medarbetarskap, beteenden, struktur, kultur och organisationsutveckling på alla nivåer. Med 20 års erfarenhet som ledare har jag skapat stor kunskap och ett stort intresse för organisationer, ledarskap, människor, beteende och samspelet mellan dessa. För att göra verklig skillnad krävs det att man ser komplexa mönster och bygger trygga ledare som i sin tur bygger modiga organisationer. Jag värdesätter min och andra ledares förmåga att våga agera, sätta riktning, skapa stabilitet och skapa mod till förflyttning.

Hur kommer man i kontakt med dig för nästa uppdrag?
Ni når mig på 0705-148181eller cecilia@bergman-eriksson.se