trust%2Bpartner%2Bledarutveckling%2Bi%2Bmalmo%25CC%2588%2Bstockholm.jpg
 


Världen behöver skickliga ledare

Vi går på djupet och skapar trygghet på toppen 

Modigt ledarskap skapar resultat

Skickliga ledare är trygga i sig själva. De vet sitt värde och vågar agera. Med modet följer också förmågan att driva och skapa tillit. Människor och verksamhet växer.

 
 
test.png

Vi har bevisen

Trust har tagit ledare till nya nivåer i 30 års tid. Vi har lyckats om och om igen. Och har bevis som talar för det.

customer.png

Vi är personliga och vi utmanar

Med erfarna medarbetare och väl beprövade verktyg kan vi utmana, bekräfta och stretcha dig och din verksamhet.

forward.png

Vi skapar förändring

Designad ledarutveckling är en process som förankras direkt i de affärsmål och visioner som gäller för din organisation.

 
ledningsgruppsutveckling trust partner.jpg

Ledningsgruppsutveckling

Allt eftersom att världen blir mer komplex krävs det fler ledare som kan driva sin organisationsförändring för att nå mål och skapa resultat. Trust vet att ledningsgruppen är både en helhet och en samling av individer. Därför arbetar vi med både och.


Vill du veta mer om hur vi arbetar med ledningsgrupper?

 
ledarstod-coaching-stockholm-malmo.jpeg
 


Ledarstöd

Vägen till verkligt ledarskap handlar om att förstå sitt uppdrag. Med vår hjälp får du ökad insikt i ledarskapets alla aspekter, och matchar dem med dina egna förutsättningar. Samtidigt får du ökad medvetenhet om vad som behöver förändras - och sakkunnig hjälp i hur det ska göras. Individuellt, eller i grupp. Med oss i närheten har du alltid en professionell samtalspartner.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med ledarstöd?

ledarprogram ledarutbildning chefsutbildningar stockholm malmö trust.jpg

Ledarprogram

Designad ledarutveckling är en process som förankras direkt i de affärsmål och visioner som gäller för din organisation. Det börjar med en inventering av de kompetenser som redan finns, därefter formas strategin för framtida utveckling av verksamheten och dess ledare. Med verkligheten som referenspunkt diskuteras nya arbetssätt med deras förväntade effekter - nu och i framtiden.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med ledarprogram?

 

Sagt om Trust

Trust är utmärkta på att utveckla handlingskraftiga ledare - de kan ledarskapets psykologi och hur ledarskapet tar sig uttryck i verkligheten
— Andreas Norbrant, Stadsdirektör Malmö Stad
kvinna_chef_ledarprogram_stockholm_malmo204136-min-min.jpg
 
 

For Executive Women

Det finns gott om kvinnor med utvecklad strategisk förmåga och verkliga ämnen att bli starka ledare. Men det finns fortfarande för lite kvinnor på vd-stolar och i styrelserum. Few är ledar- och karriärprogram som gör dig medveten om din verkliga potential och hjälper dig att utveckla den i en framgångsrik karriär.