assessment%252Btester%252Bvid%252Brekrytering%252Btrust.jpg
 
 

Vi förutsäger framgång

Trust assessment hjälper dig till en säkrare bedömning


 

Vår väg till kvalitet

Våra tester och djupintervjuer ger en balanserad bild av styrkor och svagheter.
Vi hjälper dig sedan att tolka och överföra dem till din verksamhet.

info.png


Second opinion

Egen rekrytering med stöd av Trust. Vi levererar ett beslutsunderlag med en professionell analys av styrkor, värderingar och riskbeteenden som stöder eller avråder rekryteringen.

map.png


Management audit

Vi kartlägger kompetensen i hela ledningsgruppen och visar hur den förhåller sig till målbilden. Visar vad som behöver förstärkas. Och skapar en handlingsplan för framtida utveckling.

favorites-button.png


Talent management

Kartläggning av talanger internt. Ditt mål är en konkurrenskraftig arbetsplats som attraherar, behåller och utvecklar ledare. Vi har programmen som ser till att det händer.

trust ledarskap-konsulter stockholm malmö.png
 Kvalitetssäkring

Kandidaten känns rätt. Men vågar du lita enbart på känslan? Trust Assessment innebär en säkrare bedömning. Våra metoder och verktyg är väl beprövade, med starka rötter i modern forskning.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med assessment?

 
trust assessment rekrytering konsult-min.png
 


Vad kostar det att välja fel?

Våra tester och djupintervjuer ger en balanserad bild av kandidatens styrkor och svagheter. Vi hjälper dig att tolka och överföra dem till din verksamhet. Du får insikt i hur ledaren kommer att agera och möta utmaningar. Och får samtidigt veta vilket stöd som kan behövas längs vägen.

Har du råd att inte kontakta oss?

Sagt om Trust

Faktum är att min känsla när jag lämnade Trust var att jag hade deltagit i ett utvecklingssamtal i syfte att få mig att se mina dolda sidor. Jag uppfattade samtalet som en rak och användbar feedback.
— Jan Holmquist, Gymnasiedirektör, Stockholms stad Utbildningsförvaltningen