Medlem i AESC
 

Trust är medlemmar i AESC - Association of Executive Search Consultants - en världsomspännande branschorganisation för konsultföretag inom Executive Search, vars medlemmar förbinder sig att hålla en strikt kvalitetsnivå. AESC:s medlemmar är världens mest kvalitetsmedvetna företag.