Ramavtal & Case

Trust har genom upphandling tecknat avtal med ett stort antal kommuner i Skåne, Stockholms stad, Göteborgs stad, Malmö Stad, Region Kronoberg och Region Skåne. Vi har även avtal med ett stort antal privata aktörer runtom i Sverige.