Sagt om Trust

Trust är utmärkta på att utveckla handlingskraftiga ledare - de kan ledarskapets psykologi och hur ledarskapet tar sig uttryck i verkligheten
— Andreas Norbrant, Stadsdirektör Malmö Stad