Gör dig synlig för rätt uppdrag

Att finnas med i vårt nätverk innebär att du är sökbar för oss när vi matchar kandidater mot aktuella uppdrag. Genom att bli registrerad i vår kompetensbank säkerställer du din synlighet när ett intressant uppdrag dyker upp. Gör som många andra - registrera dig och bli en del av Trusts nätverk!