personligt varumärke

Vilket är ditt professionella rykte?

Vilket är ditt professionella rykte?

Det professionella ryktet eller det personliga varumärket har en avgörande betydelse för vem vi lyssnar på och får förtroende för. Som ledare cirkulerar allt kring ditt professionella rykte. Det avgör din framgång på jobbet, i karriären och hur du lyckas som chef, medarbetare eller entreprenör. När du känner till hur det ser ut har du alla möjligheter i världen att påverka det.