ledarprogram

Det underskattade verktyget i ledarskapet

Det underskattade verktyget i ledarskapet

Av alla verktyg som vi tror att vi behöver för ett effektivt ledarskap i våra organisationer - ett bra system för att spåra framsteg, tydliga mätvärden inom rekrytering – är specifika frågor ett av de mest underskattade.