kravprofil

Intervju till ett chefsjobb: Vi listar 7 utmanande frågor du bör reflektera kring!

Det är många delar som ska stämma överens med uppdragets kravprofil när du söker ett chefsjobb. Kunskap och erfarenhet - men även personlighet, drivkrafter, ledarskap och värderingar är viktiga aspekter. Under intervjun kan du räkna med att det dyker upp frågor som kräver reflektion. Vi har listat 7 utmanande frågor som du kan få på anställningsintervjun till en chefsposition – bra att förbereda sig på och intressanta att reflektera kring.

 1. Vad är avgörande för dig för att ta steget in i ett nästa uppdrag?
  Vad har du inte idag, som du behöver för att det ska kännas motiverande och stimulerande?

 2. När du ser på dina senaste tre uppdrag och arbetsgivare - vad har varit avgörande för dessa val, eller har det varit slumpen som avgjorde?
  Vad kan vi se för röd tråd? Vad är viktigt?

 3. Vad är dina styrkor, som också kan bli dina fallgropar när du överanvänder dem?

 4. Vad är den vanligaste missuppfattningen om dig?
  Har du självinsikt nog att förstå det? Göra du något för att bemöta de effekter det kan få?

 5. Berätta om någon form av förändringsresa du antingen drivit, genomfört eller genomgått på arbetsplatsen?
  Vad blev resultatet, varför blev det så, vilken roll/ansvar hade du och vilka lärdomar tar du med dig därifrån?

 6. Vilken kollega kompletterar dig bäst?
  Hur är du och vad behöver du stöttning i?

 7. Vilken av dina tidigare arbetsplatser trivdes du bäst på och varför?