gdq stockholm malmö

Högpresterande team fungerar bättre - oavsett bransch

Högpresterande team fungerar bättre - oavsett bransch

Forskning visar att högpresterande team fungerar bättre än andra - oavsett bransch. En GDQ-analys (Group Development Questionnaire) är ett sätt att mäta och förbättra gruppers effektivitet genom att titta på gruppens utveckling utifrån olika stadier. I vilken fas befinner sig din grupp idag? Hur arbetar du som ledare för att gruppen ska uppnå fas fyra och bli ett högpresterande team?