Intervju till ett chefsjobb: Vi listar 7 utmanande frågor du bör reflektera kring!

Det är många delar som ska stämma överens med uppdragets kravprofil när du söker ett chefsjobb. Kunskap och erfarenhet - men även personlighet, drivkrafter, ledarskap och värderingar är viktiga aspekter. Under intervjun kan du räkna med att det dyker upp frågor som kräver reflektion. Vi har listat 7 utmanande frågor som du kan få på anställningsintervjun till en chefsposition – bra att förbereda sig på och intressanta att reflektera kring.

 1. Vad är avgörande för dig för att ta steget in i ett nästa uppdrag?
  Vad har du inte idag, som du behöver för att det ska kännas motiverande och stimulerande?

 2. När du ser på dina senaste tre uppdrag och arbetsgivare - vad har varit avgörande för dessa val, eller har det varit slumpen som avgjorde?
  Vad kan vi se för röd tråd? Vad är viktigt?

 3. Vad är dina styrkor, som också kan bli dina fallgropar när du överanvänder dem?

 4. Vad är den vanligaste missuppfattningen om dig?
  Har du självinsikt nog att förstå det? Göra du något för att bemöta de effekter det kan få?

 5. Berätta om någon form av förändringsresa du antingen drivit, genomfört eller genomgått på arbetsplatsen?
  Vad blev resultatet, varför blev det så, vilken roll/ansvar hade du och vilka lärdomar tar du med dig därifrån?

 6. Vilken kollega kompletterar dig bäst?
  Hur är du och vad behöver du stöttning i?

 7. Vilken av dina tidigare arbetsplatser trivdes du bäst på och varför?


3 snabba frågor till Lina K Wiles kring ledarskap och hållbarhet

Trust har nyligen haft förmånen att rekrytera Nordisk Hållbarhetschef till Berendsen Textil, Lina K Wiles.

Hur bidrar du som hållbarhetschef för att Berendsen Textil levererar tjänster som är hållbara och konkurrenskraftiga?
Hållbarhet är ett stort paraply som omfattar både operativ effektivisering och optimering, hantering av risker och möjligheter, men också en hel del visionära perspektiv. Jag tror att jag bidrar bäst genom att sätta fokus på de långa perspektiven och de breda sammanhangen och ’ta hem’ dem till hur vi arbetar i Berendsen varje dag.

Vad är din främsta prioritering när det kommer till ett hållbart ledarskap?
Att bibehålla utifrån- och in-perspektivet och förmedla den bilden inåt i organisationen. Effekten blir en ökad självinsikt i organisationen – men också en ökad självkänsla och stolthet över alla de värden vi kan, vill och ska bidra till. Och det i sin tur blir det jag speglar utåt, gentemot marknad och omvärld.

Vad vill du lyfta fram efter de 10 månader du varit i rollen?
Det har gått i ett rasande tempo och nu har vi satt en långsiktig hållbarhetsstrategi med ambitiösa mål. Jag hade höga förväntningar på jobbet när jag började, ändå hade jag aldrig föreställt mig att det skulle bli så här roligt. Utmanande och svårt, absolut, men mest av allt fantastiskt kul!

 

Ger personlighetstester säkrare rekrytering?

Ger personlighetstester säkrare rekrytering?

Att anställa enbart på magkänsla är nog de flesta överens om är en dum idé, då det ökar risken för felrekrytering och gör det svårare att säkerställa objektivitet. Personlighetstester är en väg till säkrare bedömning, men även med tester som en del av rekryteringsprocessen finns det saker som är viktiga att tänka på. Man kan inte på ett enkelt sätt beskriva en persons personlighet, därför behövs verktyg som är vetenskapligt förankrade. Kvalitativa tester är en del, men det krävs även kunskap om hur testresultaten används på rätt sätt. Det ställer krav på konsulten!