Fem vanliga orsaker till felrekrytering

Att anställa en ny medarbetare som det visar sig inte passar för tjänsten, klarar av sina arbetsuppgifter eller drar jämt med kollegorna är dyrt och tidsineffektivt. Vi tipsar här om de fem vanligaste orsakerna till felrekrytering.

 1. Kravprofil
  Kravprofil, kravprofil, kravprofil. Ett grundligt arbete med kravprofilen är a och o, en definierad tjänstebeskrivning där alla inblandade i rekryteringen har samsyn och där beslut förankras. Detta kan låta som en självklarhet men slarv i denna del av processen är orsaken bakom många felrekryteringar idag. Utan förankring och tydlig riktning försvåras ditt arbete, då du har svårt att definiera vilken kunskap och kompetenser som krävs men även svårt att jämföra kandidater och hitta den bäst lämpade för tjänsten.

 2. Gallring av kandidater
  Begå inte misstaget att gallra bort stor del av kandidaterna i första steget. Att passera genom nålsögat betyder inte att det är en fantastisk kandidat. Risken är att du går vidare till intervjuer med inställningen om att alla som klarat sig vidare garanterat passar för tjänsten och så är inte alltid fallet, du kan då ha gått miste om guldkorn.

 3. Magkänsla
  Många rekryteringar sker med en bra magkänsla som beslutsgrund, men bara för att du har bra kemi med den du intervjuar betyder det inte att personen passar för tjänsten. En väl förankrad kravprofil och strukturerad process ökar objektiviteten och är grunden för en lyckad rekrytering.

 4. Ytliga intervjufrågor
  Undvik ytliga intervjufrågor som ”Nämn tre positiva sidor”, ”Vart ser du dig själv om fem år” etc. Ställ istället alltid frågor kopplade till kravprofilen och undersök hur väl kandidaten passar för arbetet och de situationer och utmaningar som denne kan tänkas stöta på i tjänsten. Ytliga intervjufrågor känner kandidaten garanterat till sedan tidigare och har övat in ett lämpligt svar på.

 5. Introduktion
  Även den mest erfarna personen behöver en introduktion till sin nya arbetsplats. Ha rimliga förväntningar på den nyanställda i början, alla behöver få möjlighet att lära sig hur organisationen fungerar, sätta sig in i arbetsuppgifter och lära känna sina kollegor. Tar du för givet att den nyanställda kan allt från början med tanke på tidigare meriter är risken att det efter ett par månader visar sig att den nyanställda inte kan leverera enligt förväntan.

daniel-mccullough-80VTQEkRh1c-unsplash.jpg