Så skriver du ett kraftfullt CV

Ju längre du kommer i din karriär, desto större blir konkurrensen. Så när du identifierat en intressant karriärmöjlighet, hur säkerställer du då att ditt CV sticker ut från mängden och resulterar i en intervju?

Beroende på hur många år du har haft ett aktivt yrkesliv och hur många olika uppdrag du haft, kan det vara fördelaktigt att anpassa strukturen på ditt CV och ordningen på de olika delarna. Det finns också “måste-information” och önskvärd information som kan vara bra att ha i åtanke innan du skickar in dina handlingar.

Här är våra tips när det kommer till grundläggande information och struktur!

Information som du bör ha med överst på din första sida är:

• Namn

• Kontaktuppgifter – mailadress och telefonnummer. (Privat)

• Hemadress

Valbart är om du vill ange ålder, kön eller familjestatus. En arbetsgivare har ingen rätt att diskriminera dig i en rekryteringsprocess utifrån dessa kriterier men samtidigt är det förutsättningar som kan vara viktiga för dig att lyfta. Det väljer du själv – det är också en dialog man kan ta i ett senare skede, till exempel under intervjun.

Övrig information som du antingen lägger längst upp eller ner, beroende på relevans:

• Övriga utbildningar, som till exempel ledarskapsutveckling, skyddsombud, etc.

• Övriga meriter, som till exempel styrelseuppdrag, föreningsaktiviteter, etc.

• Körkort & tillgång till bil

• Språkkunskaper

En generell riktlinje är att om det var mer än 15 år sedan som du studerade, bör detta ligga sist i ditt CV. Om det snarare var runt 5 år sedan du studerade, bör den informationen komma först i ditt CV.

 
guide+cv+till+chefsjobb+trust+partner.jpg
 

Hur beskriver man då sitt yrkesliv på bästa sätt?

Detta är bra att ha i åtanke när du ska presentera dina tidigare uppdrag och erfarenheter!

Följande kan ses som ”måste”-information att ha med om varje uppdrag:

• Din titel/befattning

• Företagets namn

• Tidsperiod för uppdraget

Så långt är det hela ganska enkelt. Punkterna härnäst är önskvärd information; fakta med syfte att ge den som läser ditt CV ett grepp om vilket sammanhang du befunnit dig i och vilka förutsättningar du haft.

Kort företagsinformation:

• En ingress om företagets affärsidé

• Omsättning (under din tid)

• Antal anställda (under din tid)

• Övrigt (kan till exempel vara att företaget är en global matrisorganisation med huvudkontor i annat land)

Kort information om ditt uppdrag:

• Vad var ditt uppdrag?
Vad blev du anställd för att genomföra? Ange gärna vem du rapporterat till, vem som rapporterar till dig, förutsättningar, mål/visioner, etc.

• Vad blev resultatet?
Ange gärna mätbara nyckeltal och undvik självskattning baserat på subjunktion.

• Vilka framgångsfaktorer var avgörande för detta resultat?
Vad var avgörande? Vem stöttade dig på vilket sätt? Någonting i omgivningen som påverkade utfallet, som du inte kunde påverka men var tvungen att förhålla dig till?

 
cv guide arbetsintervju trust partner.jpg
 

När du har skrivit ditt CV bör du dela det med några betrodda vänner, familjemedlemmar eller mentorer för att få värdefulla synpunkter och förslag. Att få ett nytt perspektiv hjälper dig att förbättra kvaliteten på ditt CV och öka dina chanser att landa en intervju.

Vi på Trust vill önska dig lycka till med ditt CV. Du glömmer väl inte att ladda upp det i vår kompetensbank när det är färdigt? Genom att registrera dig blir du en del av vårt nätverk och sökbar för våra executive search konsulter när det dyker upp ett passande uppdrag.