Quiz: Hur hög är din emotionella intelligens?

Emotionellt intelligent är någon som har förmågan att hantera sina egna känslor såväl som andras. Självmedvetenhet brukar identifieras som en nyckelkomponent för emotionell intelligens, empati är en annan. Att förstå sina egna och andras känslor är viktigt, men emotionellt intelligenta personer tänker också över sina känslor innan de agerar efter dem. Hur väl stämmer det in på dig? Gör detta 2 minuters quiz och få svar på om du behöver utveckla din emotionella intelligens - och hur du isåfall går tillväga. Testet visar inga absoluta sanningar, det är en självskattning som innebär att du bedömer dig själv.

Börja genom att klicka på “Let’s start”. När testet är klart visas ditt resultat!