3 starka rekryteringstrender under 2019

Det är kandidaternas marknad där ute, visar de sjunkande arbetslöshetssiffrorna. Goda nyheter för alla arbetssökande, men det medför även svårigheter för arbetsgivare att locka till sig talanger. För att vara konkurrenskraftig och attrahera kvalitativa kandidater behöver organisationer använda sig av nya tillvägagångssätt. Här är 3 spaningar i rekryteringstrenderna för 2019 så här långt:

1. Högsta växeln i på employer branding avdelningen
I LinkedIns senaste undersökning uppger 44% av de tillfrågade företagen att de kommer att öka sina investeringar i employer branding under 2019. Detta eftersom bra medarbetare helt enkelt vill arbeta på företag med bra rykten. Faktum är att 96% av anställda skulle överväga att lämna sina nuvarande jobb för att börja på ett företag med bättre arbetsgivarvarumärke, enligt en annan undersökning av Corporate Responsibility Magazine. Vidare skulle 86% av kvinnorna och 65% av männen aldrig överväga att börja arbeta på ett företag som har dåligt rykte.

Ett starkt arbetsgivarvarumärke är alltid viktigt för att locka topptalanger, men vissa menar att det kommer att vara särskilt viktigt i år. Med ökad politisk och ekonomisk osäkerhet i världen menar man att gemene man kommer försöka undvika risker i allt större utsträckning, och vara mer selektiva med att ta steget från ett jobb till ett annat. Stämmer den teorin innebär det att organisationer med sämre employer brand kommer att möta stora utmaningar när det kommer till att attrahera rätt kompetens.

2. Kandidatupplevelsen prioriteras
I dagens arbetsmarknad behöver företag ha lika stort fokus på kandidatupplevelser som de har på sina kundupplevelser. En dålig kandidatupplevelse påverkar inte bara möjligheten att anställa rätt person, den kan dessutom påverka bolagets rykte negativt och således även påverka siffrorna på sista raden. I en undersökning av Talent Board svarade 45% av de tillfrågade kandidaterna att de inte skulle kunna tänka sig att bygga en affärsrelation med ett företag som de haft dåliga erfarenheter av som arbetsgivare. Omvänt sa 74% av kandidaterna som haft en bra kandidatupplevelse att de skulle stärka sina relationer till bolaget i fråga, och 82% s att de har väldigt hög sannolikhet att rekommendera bolaget till andra utifrån sina erfarenheter.

Medan nya teknikverktyg ändrar vissa aspekter av kandidatupplevelsen (se nästa punkt), bör man komma ihåg att erfarenheten påverkas av alla delar i rekryteringsprocessen; från ansökan till intervju till uppföljning. I Talent Board-undersökningen uppgav 46% av kandidaterna som gav det lägsta möjliga betyget till en rekryteringsprocess att de gjorde så för att deras tid inte respekterats under intervjuer. Det understryker vikten av att bibehålla respektfulla interaktioner i alla delar av processen.

3. En blandning mellan teknik och mänsklig interaktion
Det pratas om tillämpning av artificiell intelligens i många branscher, inte minst inom rekrytering och HR. AI-drivna verktyg och dataanalys kommer att effektivisera flera delar av rekryteringsprocessen, men visst finns det även begränsningar. I höstas kunde vi läsa om hur Amazon skotade ett AI-rekryteringsverktyg, delvis på grund av att det började diskriminera kvinnor och föredra manliga sökande.

Vi ser att vägen till den mest kvalitativa rekryteringsprocessen kommer innebära en kombination av AI och data tillsammans med mänsklig interaktion och relationer. Visst finns det fördelar med att utnyttja den senaste tekniken, men i slutet av dagen handlar rekrytering om mänskliga kontakter och långsiktiga relationer. Balansen mellan de två blir en förutsättning för framgångsrik rekrytering.