Myten om millennials

Om sju år kommer arbetskraften till tre fjärdedelar bestå av den så kallade millennie­generationen. Trots att de snart står för en majoritet av arbetskraften så är millennials fortfarande ett mysterium för många ledare, efter missuppfattningar om att de inte skulle vara lika engagerade i sitt arbete som andra generationer. Undersökningar från Korn Ferry Institute visar att detta är just en missuppfattning och att värderingar kring arbetslivet inte har förändrats markant de senaste 30 åren. Troligtvis kommer de inte att göra det under det närmsta årtiondet heller. Anställda, vare sig det är millennials, generation X eller baby boomers, har ett genuint behov av att påverka och vill gärna göra det genom sitt arbete.

Trots att de inte skiljer sig markant från tidigare generationer, kan det finnas ett värde i att förstå de drivkrafter som verkar vara gemensamma för många millennials, när de nu blir den övervägande delen av den globala arbetskraften. Studier från Korn Ferry, McKinsey och Deloitte visar att några sådana drivkrafter är utveckling, mentorskap, karriärmöjligheter, syfte och samarbete.

Vikten av ett tydligt syfte
Millennials, Generation X och baby boomers rankar alla ”ett intressant jobb” som viktigast vid valet av arbetsplats - vilket definieras som "förmågan att arbeta självständigt" i ett "jobb som kan hjälpa andra människor" och i ett "jobb som är användbart för samhället". Att jobbet är intressant visar sig vara tre gånger viktigare för arbetsnöjdheten än den näst viktigaste: hög inkomst.


Led genom mentorskap

Enligt Deloittes Millennial Survey är yngre talanger som planerar att stanna i sin organisation i mer än 5 år dubbelt så sannolik att ha en mentor än inte (68% mot 32%). Millennials vill växa i sina positioner och önskar därför feedback, coaching och vägledning från chefer och mentorer.


Lägg vikt vid professionell utveckling

Millennials investerar i sina karriärer. Precis som mentorskap så är lärande på jobbet viktigt. Avsätt tid för utveckling och designa en lärmiljö som engagerar medarbetarna - det är två av lärdomarna ur Linkedins Workplace Learning-rapport för 2018.


Det handlar om samarbete
Den traditionella uppifrån och ner stilen fungerar inte för millennials, som föredrar att samarbeta som lag och ofta ser sina chefer mer som lagkaptener snarare än ägare. När du leder millennials, kom ihåg att även om du leder laget så är du också en av nyckelspelarna. Bra ledare vet att de har lika mycket att lära av sina anställda som de har att lära ut.


Attrahera och behåll topptalangerna

Topptalangerna är eftertraktade och organisationer som inte är på tå förlorar sin kompetens till andra organisationer som är det. Det kommer vi troligtvis se ännu mer av i framtiden eftersom millennials generellt känner mindre lojalitet till sina arbetsgivare än deras föräldrar gjorde.

Eftersom topptalangen är både värdefull och knapp är en av de viktigaste frågorna för dagens ledare hur man hittar och behåller den. Tyvärr visade McKinseys undersökning War For Talent att hela 82 procent av företagen som intervjuats inte anser att de rekryterar tillräckligt begåvade personer. Av de som gör det, tror bara 7 procent att de kan behålla dem. Ännu mer oroande är att bara 23 procent av ledare inom talent management och liknande funktioner tror att deras nuvarande strategier för att attrahera och behålla talang kommer att fungera.

“Talent matters, because its high value and scarcity—and the difficulty of replacing it—create huge opportunities when companies get things right.” - McKinsey

millennials+rekrytering+leda-1.jpg