Process_2

Vår väg till kvalitet

Kvalitet handlar om att följa en utstakad väg, där små detaljer bygger en stark helhet. Vår rekryteringsprocess är en sådan väg.

Analys
Varje uppdrag är unikt. Precis som varje människa. Och varje organisation. Först med den insikten kan man forma en kravprofil som leder rätt. Självklart måste den också vara realistisk. Att söka en övermänniska är att gå fel redan från början.

Sök
Vi söker systematiskt. Men vidsynt. Och alltid med kravprofilen som vägvisare. Det gör att vi ibland lämnar de traditionella sökområdena för att hitta kandidater som lever upp till kraven.

Bedömning
Våra metoder och verktyg är välbeprövade, med starka rötter i modern forskning. När vi är klara med personlighetstester och djupintervjuer kan vi presentera en klar bild av hur kandidaten skulle fungera i din organisation. Vilka risker som kan uppstå. Och vilka framgångar som är att vänta.

Kontroll
Referenser och dokumenterade förmågor är en del av sanningen. Vi går längre och gör kvalificerade bakgrundskontroller av kandidaters ekonomiska förhållanden, utbildning och hälsa. Vågar ställa de obekväma frågorna som inte kan finnas i färdiga formulär.

Uppföljning
Vi behåller alltid kontakten med kandidater och uppdragsgivare. Uppföljning säkerställer kvalitén. Och den gäller också de kandidater som inte fick jobbet.