Large group of Business people meeting

Krydda styrelsen

Att styra är mer än att se. Man måste ha erfarenhet av att hantera oväntade situationer. Vara kreativ och hitta nya vägar. Vi hjälper dig att hitta styrelsemedlemmar som utmanar traditionen.

Hygienfaktorerna är du redan bekant med. Att personen har ledarerfarenhet, förstår en strategi och kan läsa ett bokslut; en tunn kravprofil som ofta leder till konventionella val.

Våra grundkrav handlar mer om ”affärsmannaskap” – att förstå vad som driver en organisation. Kryddat med kunskapen att tillföra något nytt. Modet att utmana och ifrågasätta. Förmågan att hitta nya vägar och ge en tydlig vision av vart de leder.

Styrelseaudit
En kartläggning av styrelsens strategiska behov och de kompetenser den kräver.

FEW
Ett program som matchar starka och handlingskraftiga kvinnor i karriären. Och stöder företag som söker kvinnliga styrelsemedlemmar med rätt kompetens.