Westrup_130225_2520

Rätt från början

Kvalitet handlar om att göra rätt. Att ha rätt strategi, börja på rätt ställe och arbeta målmedvetet med rätt metoder och verktyg. Och aldrig lämna den utstakade vägen.

Vår kvalitetssäkring börjar hos dig. Med din hjälp analyserar vi nuläget och vad du vill åstadkomma med rekryteringen. Och mot den utgångspunkten formas kraven på den du söker.

När sökningen börjar vet vi exakt vem vi letar efter. Kanske någon vi redan känner genom vår egen kompetensbank eller kända nätverk, eller någon som måste sökas utanför de konventionella ramarna. Rätt person kan finnas långt ute i periferin. Men kan också sitta på armlängds avstånd.

Det slutliga avgörandet sker i form av tester, djupintervjuer och referenser som avslöjar såväl riskfaktorer som dolda talanger och resurser. Allt med målet att den du rekryterar snabbt ska fungera och utvecklas i sin nya roll – till gagn för resultaten i din verksamhet.

Sista steget är uppföljning som säkerställer att allt känns rätt. Hos dig, den nye medarbetaren och självklart också hos övriga kandidater.