Trust_Assessment

Egen rekrytering – med stöd från Trust

Kandidaten känns rätt. Men vågar du lita enbart på känslan?
Trust Assessment kan hjälpa dig till en säkrare bedömning.

Våra tester och djupintervjuer ger en balanserad bild av kandidatens styrkor och svagheter. Vi hjälper dig att tolka och överföra dem till din verksamhet. Du får insikt i hur ledaren kommer att agera och möta utmaningar. Och får samtidigt veta vilket stöd som kan behövas längs vägen. Assessment kan också betyda att vi ger dig en bild av kandidatens status när det gäller ekonomi, hälsa och sociala förmågor.

Second opinion
Ett beslutsunderlag och en professionell analys som stöder eller avråder rekryteringen.

Management audit
Vi kartlägger kompetensen i hela ledningsgruppen och visar hur den förhåller sig till målbilden. Visar vad som behöver förstärkas. Och skapar en handlingsplan för framtida utveckling.

Talent management
Ditt mål är en konkurrenskraftig arbetsplats som både kan behålla och rekrytera ledare. Vi har programmen som ser till att det händer. Designade exakt till din verksamhet och vad den behöver uträtta.