20380404-sv

Bara en når målet.

CV, betyg och formell kompetens är den enkla delen. Så långt handlar det mest om självklarheter. Sen kommer det där med personligheten. Att hitta en människa som fungerar i organisationen. Inte heller det någon överdrivet komplicerad process.

Den verkliga utmaningen ligger i slutfasen. Där finns den person som bäst uppfyller alla mål med rekryteringen. Och det är den personen vi hjälper dig att hitta.

Trust kompromissar aldrig. Därför börjar vår rekryteringsprocess med en noggrann analys av verksamheten och det sammanhang där den nya medarbetaren ska fungera.

Med noggrann nulägesanalys vet vi vad vi ska söka. Och var. När de välkända nätverken inte räcker har vi egna vägar att gå. Omvärldsbevakning och kunskap om ledarskapets villkor gör att vi ofta hittar kandidater där ingen annan letar.

Inför sista steget finns enbart de fullt kompetenta kandidaterna. Och nu gäller det. Av en handfull personer ska en enda väljas.

I det arbetet använder vi en beprövad verktygslåda av tester och formulär. Och överst i lådan ligger vår egen erfarenhet; förmågan att hitta både styrkor och svagheter.

Bara en får jobbet. Men de andra är också värdefulla. Vår personliga återkoppling till alla kandidater bidrar till en positiv upplevelse av både rekryteringsprocessen och det rekryterande företaget.