Personalchef till Burlövs kommun

 

Om arbetsplatsen

Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur.

I Burlövs kommun arbetar vi alla utifrån vår värdegrund där vi ger ett gott bemötande till varandra och de personer som vi möter i vårt arbete. Vi möter varandra på ett likvärdigt sätt som präglas av respekt, vänlighet och förståelse för varandras olikheter. Vi ger en god service till våra medborgare på ett professionellt sätt, där dialogen lägger grunden till förbättringar i våra verksamheter och vårt arbete.

Vårt uppdrag är att ge service till kommunens invånare och göra det med hög kvalitet.

 

Vill du vara med och bygga framtidens kvalitetskommun?

Burlöv är en kommun i tillväxt både vad gäller invånare och medarbetare och har idag totalt ca 1200 medarbetare samt närmare 1 miljard i omslutning. Kommunens ekonomi är stabil och har en god soliditet.

Då vår nuvarande personalchef går i pension nästa år söker vi därför hans efterträdare. Vi söker en personalchef med erfarenhet av strategiskt ledarskap som tar ut riktningen, skapar delaktighet samt är drivande i personalfrågor utifrån kommunens värdegrund och vision. En ledare som förstår värdet av struktur, tydlighet, ledning och styrning samt vikten av att arbeta effektivt och kvalitativt som service- och stödfunktion för kommunen som helhet.

 

Vi erbjuder dig

Burlövs kommun erbjuder dig en tjänst som personalchef att leda och utveckla en modern, professionell personal- och löneavdelning med fokus på att fortsätta bygga en modern personalplattform utifrån ett digitaliserings-perspektiv.

Som personalchef bidrar du med personalperspektivet till kommundirektörens ledningsgrupp, samverkar och samarbetar med nämnder och förvaltningar ur ett helhetsperspektiv.

 

Övergripande ansvarsområden

Personalchefen har ansvar för 4 personalspecialister samt ansvar för löneserviceenheten med 13 anställda för Burlöv, Staffanstorp och Kävlinge kommun.

Som personalchef ansvarar du för en service- och stödfunktion för kommunens verksamheter och chefer. Du leder, driver och medverkar i kommunövergripande projekt och processer. Bland arbetsuppgifterna ingår även klassiska personalfrågor som avtal och arbetsmiljöfrågor. Du ansvarar för arbetsgivarrollen i centrala medbestämmande- och samverkansprocesser.

Som ambassadör för kommunen arbetar du med att stärka kommunens varumärke samt strävar efter att nå vår vision om att vara en ännu attraktivare arbetsgivare. Som personalchef har du förståelse för och kan arbeta med personalekonomiska nyckeltal.

Som personalchef ingår du i kommunens krisledningsorganisation.

 

Din bakgrund/profil

Vi söker en ledare med dokumenterad erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.

Du har uppvisat en god förmåga att leda medarbetare i förändring genom tydlig processledning och där processen  lett till synliga resultat i organisationen. Du har genomfört förändringar som resulterat i bättre arbetsmiljö, minskad sjukfrånvaro samt effektiviserat organisation och processer. Du har visat resultat i arbetet med att visa på kommunen som attraktiv arbetsgivare. Du har en akademisk examen inom personalområdet.

 

Är du den vi söker?

Viktiga egenskaper i rollen som ledare är förmågan att entusiasmera, engagera och skapa hög grad av tillit och delaktighet. En ledare som kommer med krav och förväntningar på nytänkande och kreativitet för att arbeta med smarta nya lösningar med ett ledarskap som genomsyrar hela organisationen och som möjliggör en lärande organisation. Du är öppen, kommunikativ, och lyhörd. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och dig som individ.

 

Välkommen med din ansökan genom länken här!