Omsorgsdirektör till Helsingborgs stad

 

Du vill något. Det vill vi med! Hos oss går vi från vilja till handling så här har du alla förutsättningar att påverka och få saker gjorda. Vi lyssnar, hjälps åt och jobbar för att dra åt samma håll. Här finns möjligheterna för dig som vill skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Helsingborg är det naturliga navet i den norra delen av den expansiva Öresundsregionen. Staden erbjuder såväl människor som företag unika möjligheter för utveckling och välbefinnande. Delaktighet, framtidstänkande och ständiga förbättringar utgör grunden för landets mest attraktiva stad. År 2035 ska staden vara den skapande, pulserande, globala, gemensamma och balanserade staden för människor och företag.

Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg och stöd för äldre och personer med funktionsvariationer i Helsingborg. Vi är ca 3000 kollegor i förvaltningen, inom flera olika yrkesgrupper, från arbetsterapeuter, undersköterskor och sjuksköterskor till biståndshandläggare, utredare och ekonomer. Verksamheten finns spridd på många olika arbetsplatser i staden.

Vård- och omsorgsverksamheten utförs såväl i egen regi som av externa utförare. Hos oss finns cirka 70 stycken chefer.

Tillsammans jobbar vi för att alla inom vår omsorg ska få möjlighet till ett rikt, aktivt och självständigt liv. Och kan känna en livskvalitet, oavsett vilken situation man befinner sig i.

Arbetsuppgifter

Prioriterade förbättringsområden 2018-2020

Vård- och omsorgsförvaltningens prioriterade förbättringsområden är:

  • Proaktiv och digital myndighetsutövning
  • Digitalisering och automatisering
  • Attraktiv arbetsgivare

De prioriterade områdena är helt baserade på förvaltningens utmaningar utifrån trend och omvärldsanalysen. Vi ser stora demografiska förändringar, förändrade behov och krav från presumtiva kunder/patienter samt omfattande rekryteringsutmaningar som omsorg och vård i landet står inför. För varje förbättringsområde har handlingsplaner upprättats med strategier och aktiviteter.

Som Omsorgsdirektör har du en tydlig förståelse för förvaltningens uppdrag i ett brett samhällsperspektiv. Du utgör länken mellan politik, verksamhet och ett antal samarbets- och samverkanspartners i och utanför den egna kommunala organisationen.
Omsorgsdirektören är direkt underställd stadsdirektören och ingår i stadsdirektörens ledningsgrupp.

Kvalifikationer

Du har en gedigen ledarerfarenhet från äldre- och omsorgssektorn och erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation, där du har lett ledningsgrupper och utvecklat såväl strukturer som kulturer. Att leda genom andra är en självklarhet liksom ditt fokus på att få människor i din organisation att växa och ta ansvar. Du är kommunikativ och en strategisk ledare som har en mycket god förmåga att skapa både resultat och relationer.

Erfarenhet krävs.

 

För mer information, kontakta Petra Johnsson, 0709-900888 eller Eva Carloni 0708-103550

Skicka din ansökan till info@trustpartner.se och märk ansökan med ”Omsorgsdirektör”.