Förvaltningschef till Omsorgsförvaltningen i Hässleholm Kommun

 

Vi söker en förvaltningschef till omsorgsförvaltningen där uppdraget är att leda- och utveckla organisationen mot visionen ”Hässleholms kommun erbjuder Sveriges bästa vård och omsorg, utförd av de stoltaste medarbetarna”. Tillsammans jobbar vi för att fortsätta förädla och utveckla organisationen genom att hitta nya och effektivare lösningar som skapar värde för våra brukare och organisationen.

 

Vem är du?

Som ledare har du i tidigare roller visat på en god ledarförmåga med goda resultat att utveckla en organisation och medarbetare. Du har även drivit processer med god förståelse för liknande kärnverksamhet och har åstadkommit goda resultat av att leda medarbetare i förändring.

 

Ditt ledarskap präglas av en god förmåga att entusiasmera, engagera och kommunicera, vilket i sin tur leder till att skapa en hög grad av delaktighet och leda mot visionen.  Din förmåga att utveckla en verksamhet med nya krav ställer förväntningar på innovation, kreativitet och en nyfikenhet av att hitta nya smarta lösningar.  Ditt ledarskap genomsyras i hela organisationen på samtliga nivåer och verksamhetsområden som möjliggör en lärande organisation.

 

Som förvaltningschef i Hässleholms kommun är du en drivande, tydlig och pedagogisk ledare som har förmågan att anpassa dig till olika situationer och intressenter. Du är orädd, prestigelös och lyhörd där stor vikt kommer att läggas på din kommunikativa och pedagogiska förmåga att få andra med dig.

Du ska ha relevant akademisk bakgrund och minst 5 till 10 års erfarenhet av ledarskap på olika nivåer i en organisation.

 

Vi vill att du har erfarenhet av att leda andra chefer samt erfarenhet från en större organisation, gärna på förvaltningschefsnivå. Du har god erfarenhet av att arbeta i en komplex och politiskt styrd organisation samt god förståelse för den politiska beslutsprocessen och erfarenhet av nära samarbete med politiker.


Det här erbjuder vi dig!

Som förvaltningschef får du möjlighet att leda och driva en förvaltning under ständig utveckling inom samtliga verksamhetsområden samt bidra till en omsorgsförvaltning i framkant. Tillsammans med kompetenta medarbetare fortsätter du att utveckla en välfungerande förvaltning. Du och dina medarbetare arbetar mot målet att personer som behöver vård och omsorg så långt som möjligt ska leva ett självständigt liv, delta i samhällslivet, ha en meningsfull sysselsättning och egen bostad. För oss är det viktigt att skapa trygghet och delaktighet och visa respekt och omtanke.

 

Du har ett övergripande personal-, budget- och verksamhetsansvar för förvaltningen och leder verksamheten genom förvaltningens ledningsgrupp. Du rapporterar till Omsorgsnämnden och är direkt underställd kommunchefen och får en viktig roll och möjlighet att bidra till kommunens koncernövergripande uppdrag.  Du ingår i kommunens koncernledningsgrupp tillsammans med övriga förvaltningschefer samt driver och medverkar i kommunövergripande projekt och processer i samverkan med andra förvaltningar i kommunen.

 

Välkommen att registrera din profil & ansökan här.