Förskoledirektör Malmö stad

 

Om arbetsplatsen

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb.
Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar
stad. Vill du vara med och påverka?

Förskoleförvaltningen ansvarar för den kommunala förskoleverksamheten och tillsynen över fristående förskolor och annan
fristående pedagogisk verksamhet, t ex familjedaghem.

Förskolan i Malmö lägger grunden för det livslånga lärandet och arbetet sker i nära samspel med grundskola och
gymnasie- och vuxenutbildningen i Malmö stad för att skapa de bästa förutsättningarna för Malmös barn, unga och vuxna.
Vår vision är att skapa barnens bästa förskola, och hos oss är det många spännande initiativ, forskningsprojekt och idéer
som tar fart.

Förskoleförvaltningens verksamheter är en viktig del i Malmö stads ambition att skapa en stad som är attraktiv och trygg
att bo och leva i. I förvaltningen finns i dag ca 5000 medarbetare och 250 förskoleenheter inom 5 utbildningsområden.

 

Arbetsuppgifter

Som förskoledirektör har du en av de viktiga rollerna i staden och leder en pedagogisk verksamhet med olika professioner
som ansvarar för det viktigaste vi har, barnen! Det finns en stolthet inom verksamheten och förskoleförvaltningen ligger i
framkant och har en framträdande roll även på nationell nivå. Det blir viktigt att hålla i och fortsätta driva arbetet för att
skapa en högre grad av synlighet för professionen som bidrar till ökad kvalité, ett starkare varumärke och en attraktiv
arbetsgivare.

Ditt uppdrag blir att leda, utveckla och förädla förskoleförvaltningen tillsammans med kompetenta medarbetare som alla
har en hög ambition, drivkraft att arbeta mot visionen ”barnens bästa förskola”. Du kommer att samverka nära
förskolenämnden, medarbetare, andra förvaltningar och organisationer samt på nationell nivå.

Din uppgift blir att skapa de bästa förutsättningarna tillsammans med dina medarbetare, på uppdrag av förskolenämnden
och i linje med förvaltningens uppdrag, där effekten nås ute i verksamheten och de som arbetar närmast barnen.

I stadsdirektörens ledningsgrupp blir din roll tillsammans med övriga förvaltningschefer att ta ansvar för Malmös stads
utveckling.

 

Kvalifikationer

Du har en gedigen erfarenhet som ledare och att leda chefer. Du har akademisk utbildningsbakgrund och erfarenhet inom
skola, förskola eller liknande som är tongivande. Du har erfarenhet av att verka i en större organisation och har förmåga att
navigera mellan olika intressenter. Du ser till stadens bästa och har ett engagemang i staden som helhet samt erfarenhet
från en politiskt styrd organisation.

Ditt ledarskap genomsyras av en god förmåga att entusiasmera, engagera och kommunicera vilket bidrar till en öppenhet
och transparens. Ett ledarskap som får andra att växa som ger en hög effekt ute i organisationen.

Din skicklighet att etablera relationer bidrar till att skapa en ännu högre grad av stolthet både inom förvaltningen,
medarbetarna, staden och inte minst på den nationella arenan.

Erfarenhet krävs.

 

För att söka till tjänsten så märk till mail med ”Förskoledirektör” och skicka in till ma@trustpartner.se