Business Area Director till Brenderup

Till Brenderup Group och uppdraget som Business Area Director Load Carriers söker vi en kommersiell Business Area Director. Uppdraget innebär att leda och skapa förutsättningar för tillväxt och bygga Business Area Load Carriers som organisation och Mont Blanc som varumärke.

Välkommen att registrera din profil & ansökan här.