Är ditt nästa uppdrag kommunchef?

 

Att finnas med i vårt nätverk innebär att du är sökbar för oss när vi matchar kandidater mot aktuella uppdrag. De uppdrag vi får in varierar mycket vad gäller nivå, bransch, längd och typ av uppdrag.

 

Om ditt nästa steg i karriären är som kommunchef, är du välkommen att  registrera din profil genom länken här för möjligheten att matchas med kommande uppdrag.

 

När du registrerar dig i vårt nätverk får du genom oss tillgång till din profil vilket gör att du kontinuerligt kan uppdatera dina erfarenheter och kvalifikationer.

Vi hanterar ditt namn helt konfidentiellt och med full integritet för din person.