Westrup_130225_0101

Två ben ger säkra steg

Eva Carloni, vd Trust

”Vi började som ledarskapskonsulter. Lärde allt om ledarskapets villkor. Och såg snabbt vikten av att koppla den enskilda människans förutsättningar och målsättningar till krav och verkligheter inom organisationen.

Den kunskapen gav oss en unik plattform för nästa steg, att även satsa på ledarrekrytering. Kopplingen är självklar. Det ena stärker det andra. Vi ser och synliggör de utmaningar som väntar en ny ledare. Och har med åren byggt upp en unik förmåga att både avslöja brister och hitta nya spännande lösningar.

Våra avdelningar arbetar självständigt och oberoende av varandra. Men båda finns under samma tak. Och ambitionen att hjälpa våra kunder i allt som rör ledarskapsfrågor finns inbyggd i väggarna.”