Westrup_130308_4208

Från FEW direkt till externt styrelseuppdrag

Annette Borén, f.d. CFO Doro, numera Head of Finance Northern Europe Hilti

”Som nybliven CFO på Doro kände jag att jag ville gå ett ledarprogram. Vi befann oss i en stark tillväxtfas och med en ekonomiavdelning i förändring. För att klara uppdraget behövde jag bli starkare som både människa och ledare.

Jag bestämde mig för FEW. Dels för att jag kände till Trust sedan några år tillbaka. Men också för att programmet kunde ge mig ett starkt regionalt nätverk. Vi var åtta kvinnor det året och blev en oerhört sammansvetsad, öppen och dynamisk grupp. Dessutom fick jag en mentor som jag fortfarande träffar och har som bollplank.

Tack vara FEW fick jag självförtroende, kunskap och kontakter. Vilket också ledde till att jag fick mod och möjlighet att förverkliga en gammal dröm – att ta ett uppdrag i en extern styrelse. När jag fick frågan från Sparbanken Öresund, och såg att bankens värderingar stämde med mina egna, var svaret självklart.

Jag fick mod att förverkliga strategiska tankar, bygga nätverk och bli starkare i ledarrollen.”