Westrup_130225_2460

Engagemang för kvalitet

Petra Johnsson,
affärsområdesansvarig för Trust rekrytering

”Du märker det redan när du ger oss uppdraget. Istället för vänliga konstateranden möts du av utmanande frågor. Allt för att både du och vi ska vara helt säkra på att den du söker verkligen är den du behöver.

Med rätt nulägesanalys formas en klockren kravprofil. Först då börjar sökandet.

De kandidater vi träffar kan nog också tycka vi är lite besvärliga. I synnerhet när vi närmar oss det slutliga urvalet, och frågorna blir djupare och alltmer personliga.

Vår erfarenhet är, att bland människor som får möjlighet att analysera och reflektera, visar sig de som bäst kan leva upp till målet med rekryteringen. De som kommer att göra jobbet för att man vill och kan. Inte för att man måste.

Det här arbetssättet handlar i grunden om engagemang – vårt sätt att säkerställa kvalitet. Och hitta den medarbetare som organisationen, affärsmålen och arbetskulturen kräver. Snabbt och träffsäkert.

Verkligheten är den röda tråden genom hela processen. Det vinner alla parter på.”