EC1107054.jpg

Välkommen till världen!

Har du internationell verksamhet? Även då kan Trust hjälpa dig! Trust är medlem i:

IMSA – ett internationellt nätverk för konsultföretag inom Executive Search, vilket gör att vi kan erbjuda våra kunder samarbetspartners av högsta kaliber, men med kunskap om sin nationella, regionala och lokala marknad.

AESC – Association of Executive Search Consultants – är en världsomspännande branschorganisation för konsultföretag inom Executive Search. Som medlem tar Trust del av professionella standarder, etiska koder och kvalitetssäkring. Trust har samarbetspartners i Europa, Afrika, Australien/Asien, Nordamerika, Sydamerika och Mellanöstern.