10361595-sv

Lunds kommun, Eslövs kommun, Hörby kommun, Burlövs kommun, Räddningstjänsten Syd

Trust har tillsammans med fyra andra leverantörer genom upphandling fått teckna ramavtal med Lunds kommun, Eslövs kommun, Hörby kommun, Burlövs kommun och Räddningstjänsten Syd avseende Executive Search.

 

Malmö stad

Genom upphandling har Trust blivit utvalda att få teckna ramavtal med Malmö stad inom områdena D. Chef- och Ledarutveckling samt inom E. Chefshandledning/Chefscoaching.

 

ISS Facility Services AB

Trust har genom upphandling blivit utvalda att teckna ramavtal med ISS Facility Services när det gäller konsulttjänster för rekrytering av chefer och specialister.

 

Post- och telestyrelsen – PTS

Trust är en av fyra leverantörer som genom upphandling fått teckna ramavtal med PTS avseende Ledarutveckling och grupputveckling samt Konflikthantering.

 

Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen

Tillsammans med fyra andra leverantörer har Trust blivit upphandlade att få teckna avtal avseende ledningsgruppsutveckling inom Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.

 

Göteborgs stad

Trust har genom upphandling fått teckna ramavtal med Göteborgs stad inom ”Konsulttjänster för chefs- och medarbetarutveckling”.
Ramavtalet gäller för områdena A. Chefsutveckling, B. Chefshandledning/chefscoaching och C. Ledningsgruppsutveckling.

Ramavtalet gäller även för Göteborgsregionens Kommunalförbund och ISGR AB, Gryning Vård AB, Härryda kommun, Kungälvs kommun, Lerums kommun, Lilla Edets kommun, Mölndals Stad och Stenungsunds kommon.

 

Familjen Helsingborg (tidigare Skåne Nordväst)

Genom upphandling har Trust blivit utvalda att få teckna avtal avseende chefs- och ledarskapsutveckling med kommunerna inom Familjen Helsingborg.

Deltagande kommuner är Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.

Avtalet omfattar de båda utbildningsprogrammen ”Ledarorientering” och ”Chef med operativt verksamhetsansvar”.

I programmet ”Ledarorientering” är målgruppen medarbetare som har visat intresse för ledarskap eller anses vara lämpliga som framtida chefer och programmet. Programmet ”Chef med operativt verksamhetsansvar” vänder sig till chef och ledare som leder medarbetare och har fullt chefsansvar.

 

Migrationsverket

Tillsammans med ytterligare två bolag har Trust blivit upphandlade att teckna ramavtal med Migrationsverket avseende konsulttjänster som stöd för genomförande av program inom ledarskap.

Målgrupp för programmen är framtidens chefer och nuvarande ledare.

 

Kristianstads kommun och Skåne Nordost

Trust har genom upphandling blivit utvalda att teckna avtal med Kristianstads kommun avseende utvecklingsprogram för chefer/ledare och framtidens chefer.

Målgrupp för utbildningarna är chefer eller potentiella chefer i kommunens olika förvaltningar och bolag samt från andra kommuner i samarbetet Skåne Nordost.