Trust sponsrar Drivkraft Malmö

Drivkraft

Trust har valt att under 2015 sponsra Drivkraft Malmö.

Drivkraft Malmö är en ideell förening som driver fadder- och mentorsverksamhet samt studiemotiverande insatser för unga och deras familjer med omnejd.

Drivkraft Malmö har som ändamål att skapa förutsättningar för och medverka till att unga kan formulera positiva målbilder för den egna utvecklingen på såväl kort som längre sikt.

Inom ramen för föreningens verksamhet ska också möjligheter ges för skapande av olika kontaktytor till fördel för alla som är involverade. Drivkraft Malmö står på tre ben; fadderskap, mentorskap och läxhjälp.