Solidarity coaching – första uppdraget

Trust har nu sitt första uppdrag inom projektet solidarity coaching.  En affärschef inom Myrorna som i 6 månader har möjlighet att utveckla sitt ledarskap genom individuell coaching.

Soalidarity caoching är ett samarbete med EMCC (European Mentoring & CoachingCoauncil) som innebär att kostnadsfritt stödja ledare inom ideella föreningar och social verksamhet. En möjlighet till ledarutveckling i verksamheter där det annars inte skulle vara möjligt.

 

Tillbaka